Detail projektu

Funkční polymery a heterogenní polymerní materiály

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je výzkum syntetických a fyzikálních metod přípravy nových multifunkčních homogenních polymerních soustav a heterogenních polymerních materiálů metodou "bottom-up" od molekulární nanostruktury až k makroskopickým systémům a charakterizace jejich struktury na různých rozměrových úrovních a kvantifikace vztahů mezi strukturními parametry a výslednými fyzikálně chemickými vlastnostmi a vybranými, předem definovanými funkcemi těchto materiálů určených pro náročné strojírenské a medicínské aplikace.

Označení

FCH-S-11-5/1405

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological Properties of Functionalized Thermosensitive Copolymers for Injectable Applications in Medicine. International Summer School on Polymers - ISSP 2001, book of abstracts. 1. Bratislava: Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Science, 2011. p. 86-86. ISBN: 978-80-968433-9-8.
Detail

OBŠEL, V.; KUČERA, F. The Influence of Viton's Layer coated on the Fabric with the Deposit of Butyl-Rubber on Resistance against selected Chemical Compounds. The 19th International Conference the Knowledge-Based Organization 2013, 2012, vol. 2013, no. 3, p. 98-105. ISSN: 1843-6722.
Detail

SVĚRÁK, T.; KOZDAS, O. Cement Clinker Milling Aid Additives. Book of Abstracts of 8th European Congress of Chemical Engineering, http://www.ecce2011.de. Berlin: 2011.
Detail

SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; VODIČKOVÁ, E. A Feasible Scale Up of Slurry TiO2 Photocatalytic Reactors. Book of Abstracts of 8th European Congress of Chemical Engineering, http://www.ecce2011.de. Berlin: DECHEMA, 2011. p. 651-651.
Detail

SVĚRÁK, T.; ŠTEVULOVÁ, N.; EŠTOKOVÁ, A. Kinetika měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. In Sborník, 58.Konference chemického a procesního inženýrství, 24.-27. října 2011, Srní, Šumava, CHISA 2011, CD ROM. Praha: ČSCHI, 2011. s. 1-11. ISBN: 978-80-905035-0-2.
Detail

PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P. PRODUCTION TECHNOLOGY OF DENTAL COMPOSITE PREPREG. Chemické listy. 2011. p. s945 (s945 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; JANČÁŘ, J. Physical Conditions Affecting Rheological Properties of Thermosensitive Copolymers. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s928 (s928 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

PETRUŠ, J. Kyselina polymléčná nejen jako biodegradabilní polymer. 2011.
Detail

PETRUŠ, J. Polymerní materiály a technologie zpracování polymerů. 2011.
Detail

TOMEČKOVÁ, N., KUČERA F. PREPARATION OF POLYPROPYLENE COMPOSITES BY GRAFTING MONOMER TREATED FILLER. International Summer School on Polymers 2011, book of abstracts. Bratislava: Young Scientist Council of Polymer Institute of Slovak Academy of Science, 2011. ISBN: 978-80-968433-9-8.
Detail

TOMEČKOVÁ, N., JANČÁŘ J. VISCOELASTIC PROPERTIES OF COLLAGEN. Chemické listy. 2011. p. s940 (s940 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

HOZA, A.; CEJPEK, I.; SKOUMAL, M.; KRATOCHVÍLA, J. THE STOPPED-FLOW TECHNIQUE FOR 1-ALKENE POLYMERIZATION. Chemické listy. 2011. ISSN: 0009-2770.
Detail

ŽÍDEK, J.; KUČERA, J.; JANČÁŘ, J. Nearest Particle Distance and the Statistical Distribution of Agglomerates from a Model of a Finite Set of Particles. CMC-Computers Materials & Continua, 2011, vol. 24, no. 3, p. 183-208. ISSN: 1546-2218.
Detail

CHYTIL, M.; PEKAŘ, M. Study on hyaluronan interactions with L-lysine and 6-aminocaproic acid. Chemické listy. 2011. p. 885-886. ISSN: 0009-2770.
Detail

MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Sol-gel Phase Transitions of Temperature-sensitive Biodegradable Copolymers. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s910 (s910 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.: ZOO Aqua 2; Technologie filtrace a úpravy vody v uzavřeném okruhu biologického systému. ZOO Brno, U zoologické zahrady 46, Brno. (ověřená technologie)
Detail