Detail projektu

Syntéza a charakterizace homogenních a heterogenních polymerních materiálů

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Hlavním předmětem činnosti je výzkum syntetických a fyzikálních metod přípravy nových multifunkčních homogenních a heterogenních polymerních materiálů metodou "bottom-up" od molekulární nanostruktury až k makroskopickým systémům a charakterizace jejich struktury na různých rozměrových úrovních. Závažným předmětem řešení je i kvantifikace vztahů mezi strukturními parametry a výslednými fyzikálně chemickými vlastnostmi a vybranými, předem definovanými funkcemi těchto materiálů.

Označení

FCH-S-12-5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Rheological properties of funcionalised thermosensitive copolymer for injectable applications in medicine. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 10, p. 977-980. ISSN: 0366-6352.
Detail

VOJTOVÁ, L.; KUPKA, V.; ŽÍDEK, J.; WASSERBAUER, J.; SEDLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Biodegradable polyhydroxybutyrate as a polyol for elastomeric polyurethanes. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 9, p. 869-874. ISSN: 0366-6352.
Detail

VOJTOVÁ, L. Kompozitní nanovlákna obsahující oxycelulózu. Dolní Dobrouč: Contipro Group, 2012. s. 1-39.
Detail

VOJTOVÁ, L. Léčba defektů kostí a chrupavek resorbovatelnými implantáty připravenými metodou tkáňového inženýrství. Praha: ÚMCH AVČR, 2012. s. 1-42.
Detail

KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Polyurethane Elastomers Based on Poly(ethylene glycol) and Poly(caprolactone) with Potential Use in Medicine. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemické, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 113-113. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

ŠEVČÍK, J.; PETRŮJ, J. Determination of primary oxidation products in hydrocarbon polymers. MODEST 2012 Prague, 7th International Conference on Modification Degradation and Stabilization of Polymers, Abstract book. Praha: ÚMCH, Akademie věd ČR, Praha, 2012. p. 280-281. ISBN: 978-80-85009-75-0.
Detail

VOJTOVÁ, L. Bimateriály pro tkáňové inženýrství. Brno: Micronetwork, 2012. s. 1-32.
Detail

KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Transparent Elastomeric Polyurethanes Based on Poly(ethylene glycol) and Poly(caprolactone) for Medical Applications. Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2012. p. 67-68. ISBN: 978-80-970923-2-0.
Detail