Ing.

Jiří Luňáček

Ph.D., MBA

FP, ÚE – odborný asistent

+420 54114 2157
lunacek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA

Projekty

 • 2023

  TK05010088, Determinanty vztahů mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami energií, zahájení: 01.02.2023, ukončení: 31.07.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2020

  Ekonomické řízení podniku v období digitální transformace , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2018

  Vývojové trendy ekonomického řízení podniku v prostředí evropské ekonomiky, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost podniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Mikroekonomické a makroekonomické principy a jejich působení na chování firem., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail