doc. Ing.

Jan Vaněrek

Ph.D.

FAST, THD – docent

+420 54114 7514
vanerek.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Zlepšení vlastností lepeného spoje za pomoci vlákny plněného lepidla na bázi izokyanátu, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Biomimetic processing of titanium-hydroxyapatite composites, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Optimalizace plnění lepidel pro lepení zubovitého spoje a studium vlivu plnění na hygrotermální a teplotní odolnost spoje , zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vliv mechanické aktivace na syntézu nanokrystalické forsterit-spinelové keramiky s využitím druhotných surovin, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  GA21-20645S, Charakterizace vlastností modifikovaných lepidel na bázi izokyanátu pro speciální lepené aplikace dřevěných prvků, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  FW01010579, Inovativní konstrukce a technologie výroby masivního dřevěného panelu , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2017

  FV20530, Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2016

  Výzkum a modifikace lepidel zajišťující trvanlivost FRP/dřevěného spoje při vlhkostní expozici , zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Výzkum a vývoj stavebních materiálů s využitím aktuálně produkovaných alternativních surovin, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vývoj nových typů sekundárních ochran pro extrémní podmínky , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Optimalizace druhů plniv lepidel s ohledem na zvýšení trvanlivosti lepené spáry dřeva, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Optimalizace složení a kvalitativní hodnocení dřevoplastového kompozitu s podílem polymerního recyklátu v matrici, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Hodnocení trvanlivosti modifikovaného dřevoplastového kompozitu vystaveného působení ultrafialového záření, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Hodnocení kvality lepidel pro dřevěné konstrukční lepené spoje pomocí infračervené absorpční spektroskopie - vývoj metodiky přípravy vzorků a měření, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP104/11/1557, Komplexní hodnocení trvanlivosti lepených dřevěných prvků, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2005

  GP103/05/P270, Návrh nového vláknového kompozitního materiálu s využitím dřevních vláken a polymerní matricí, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu, zahájení: 01.03.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail