Detail projektu

Vývoj nových typů sekundárních ochran pro extrémní podmínky

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá vývojem nátěrů s matricí na bázi alkalicky aktivovaných látek a geopolymerů. Budou vyvíjeny nátěrové systémy, které budou aplikovatelné na různé typy materiálů (beton, dřevo atd.). Nátěrové systémy budou optimalizovány tak, aby byly maximálně odolné vůči působení extrémních podmínek (agresivní prostředí, zvýšené teploty apod.). Takto extrémní podmínky výrazným způsobem degradují běžné typy sekundárních ochran a tím snižují živost celé konstrukce. Tyto negativní vlivy by měly vyvíjené nátěrry omezit.

Označení

FAST-S-15-2795

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

FIEDLEROVÁ, M.; KIRNBAUER, J.; BRUCKNER, H. Permeability Measurement of High Performance Concrete at Elevated Temperature Employing a New Test Set-Up. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 288-293. ISBN: 978-80-87397-19-0. ISSN: 1022-6680.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 133-142.
Detail

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens. In ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 255-260. ISSN: 1662-8985.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. p. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

REIF, M.; ZACH, J. Possibilities of Using Recycled Concrete and Silica Bind-ers for Development of Sound Absorbing Concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 120-125. ISSN: 0255-5476.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Možnosti využití inovativních fyzikálně chemických metod při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. 1. Brno: SSBK, 2015. s. 125-133. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. The development of coating systems based on alkali activated slag for protecting reinforced concrete structures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: 2016. p. 87-94. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; HODNÁ, J. Molar ratio and polymer modification influence to water glass coatings matrix basic properties. In 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015. Materials Science Forum. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 47-48. ISBN: 978-3-0383-5740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R.; DUFKA, A. Determination of Properties of Concrete Floor After a Fire and Renovation. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). 2015. p. 33-38. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail