Ing.

Jan Ručka

Ph.D.

FAST, VHO – zástupce vedoucího

+420 54114 7734
jan.rucka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí 2024, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí 2023, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Řešení vybraných problémů ve vodním hospodářství obcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  TJ02000017, Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Vývoj a inovace prvků podtlakových systémů odvodnění plochých střech, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Doba vlivu řízeného proplachu vodovodního potrubí na vybrané ukazatele jakosti pitné vody, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Vybrané problémy systémů veřejného zásobování pitnou vodou, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TJ01000296, Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Water Quality in Drinking Water Distribution Systems, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2014

  TA04010023, Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Inovační voucher Zlínského kraje - zpracování případové studie "Optimalizace tlakových poměrů vodovodu Střelná., zahájení: 01.04.2014
  Detail

 • 2012

  TA02020604, Nástroje pro prevenci vzniku zákalu ve vodovodních sítích, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Posuzování zranitelnosti veřejných vodovodů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Hydraulická analýza vodovodního distribučního systému města Vsetín - INOVAČNÍ VOUCHER, zahájení: 02.11.2010, ukončení: 31.05.2011
  Detail

 • 2008

  MEB060803, Vulnerability and Risk Analysis of Urban Water Infrastructure , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail