Detail projektu

Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2019

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na další vývoj a testování vybraných fyzikálních a numerických modelů při zásobování pitnou vodou se zaměřením na: - modely optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích, - modely vývoje vybraných ukazatelů kvality vody v distribučních systémech, - modely plánů obnovy vybraných částí vodárenské infrastruktury, - modely optimalizace filtračních procesů při úpravě vody se zaměřením na provozní parametry a snížení energií při provozu a praní filtrů.

Označení

FAST-S-17-4643

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2017 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant. Water Science and Technology: Water Supply, 2017, vol. 18, no. 4, p. 1141-1150. ISSN: 1606-9749.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Influence of pressure, temperature and humidity on water consumption. 15th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI 2017. London, UK: Figshare, 2017. p. 1-8.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody. In Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 127-135. ISBN: 978-80-227-4749-3.
Detail

KORABÍK, M.; RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Změny způsobu dezinfekce pitné vody ve Vsetíně. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1210-3039.
Detail

RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M. Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 5, p. 2114-2119. ISSN: 1805-0476.
Detail

KUČERA, T.; HANUŠOVÁ, V. Recirculation of sludge-water in the water treatment process – a pilot study. Water Practice and Technology, 2018, vol. 13, no. 3, p. 461-468. ISSN: 1751-231X.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Sensitivity analysis of water consumption in an office building. E3S Web of Conferences, 2018, vol. 30, no. 01002, p. 1-9. ISSN: 2267-1242.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 786-792. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Drinking Water Supply without Use of a Disinfectant. E3S Web of Conferences, 2018, vol. 30, no. 01003, p. 1-10. ISSN: 2267-1242.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. Evaluation of water loss and the effectiviness of their reduction - economic loss level. Water loss detectives, 2017, vol. VII, no. 10, p. 25-28. ISSN: 2457-6999.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Technical auditing of water supply systems - part 1: the complex methodology. Water Science and Technology: Water Supply, 2018, vol. 18, no. 4, p. 1133-1140. ISSN: 1606-9749.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J. Zásady získávání a přípravy dat pro kalibraci modelu jakosti pitné vody ve vodovodní síti. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 779-785. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail