Detail projektu

Water Quality in Drinking Water Distribution Systems

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2019

O projektu

Klíčová slova
water quality, drinking water distriburion systems, safe drinking water

Klíčová slova česky
kvalita vody, vodárenské distribuční systémy, bezpečná dodávka vody

Označení

H2020-MSCA-RISE-2017-Wat-Qual

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Evropská unie - Horizon 2020

- plně financující

Výsledky

RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Vyhodnocení dlouhodobého vlivu řízeného proplachu na jakost vody ve vodovodní síti. In Zborník prednášok z XVIII. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA. 2019. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2019. s. 227-232. ISBN: 978-80-971272-7-5.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. In Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland: MDPI, 2020. p. 1-20. ISBN: 978-3-03936-012-3.
Detail

Agudelo-Vera, C.; Avvedimento, S.; Boxall, J.; Creaco, E.; de Kater, H.; Di Nardo, A.; Djukic, A.; Douterelo, I.; Fish, K.E.; Iglesias Rey, P.L.; Jacimovic, N.; Jacobs, H.E.; Kapelan, Z.; Martinez Solano, J.; Montoya Pachongo, C.; Piller, O.; Quintiliani, C.; Ručka, J.; Tuhovčák, L.; Blokker, M. Drinking Water Temperature around the Globe: Understanding, Policies, Challenges and Opportunities. Water, 2020, vol. 1049, no. 12(4), p. 1-19. ISSN: 2073-4441.
Detail

RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Researching Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. GUIDANCE MANUAL - The Wat-Qual Consortium - Researching Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. Sheffield, UK: The University of Sheffield, 2020. p. 20-22.
Detail