Ing.

Jan Ručka

Ph.D.

FAST, VHO – zástupce vedoucího

+420 54114 7734
jan.rucka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • RUČKA, J.: Adaptér na hydrant; Adaptér pro měření tlaků na vodovodních hydrantech. Provoz vodovodu - obec Kateřinice. URL: http://www.obeckaterinice.cz. (funkční vzorek)
  http://www.obeckaterinice.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; TURČÍNEK, J.: WaterRisk.cz; WaterRisk.cz - on-line softwarová aplikace pro analýzu rizik systémů zásobování pitnou vodou. VUT v Brně, UVHO. URL: http://www.waterrisk.cz/. (software)
  http://www.waterrisk.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.; ANDRŠ, O.: ADAM TSS; ADAM TSS. FSI VUT VUTBR. URL: http://adam.fme.vutbr.cz. (software)
  http://adam.fme.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • RUČKA, J.: Mapa max. tlaků; Mapa maximálních tlaků ve vodovodní síti města Vsetín. GIS VaK Vsetín - dostupné prostřednictvím intranetu VaK Vsetín. URL: http://www.vakvs.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  http://www.vakvs.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • RUČKA, J.: Mapa min. tlaků; Mapa minimálních tlaků ve vodovodní síti města Vsetín. GIS VaK Vsetín - mapa je dostupná prostřednictvím intranetu VaK Vsetín. URL: http://www.vakvs.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  http://www.vakvs.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • RUČKA, J.: 277/12420/2013; Mapa maximálních provozních tlaků ve vodovodní síti obce Kateřinice. GIS obce Kateřinice. URL: http://www.obeckaterinice.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  http://www.obeckaterinice.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • RUČKA, J.: 277 / 12420 / 2013; Mapa minimálních provozních tlaků ve vodovodní síti obce Kateřinice. GIS obce Kateřinice. URL: http://www.obeckaterinice.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  http://www.obeckaterinice.cz, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.