Detail projektu

Doba vlivu řízeného proplachu vodovodního potrubí na vybrané ukazatele jakosti pitné vody

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Navrhovaný juniorský projekt navazuje na aktuálně řešený projekt TAČR Zéta I. a rozšiřuje jej tak, že se v jeho rámci provede vyhodnocení efektivnosti proplachování vodovodního potrubí po určitém uplynulém čase od jeho provedení. V rámci tohoto navrhovaného projektu se provede série terénních měření, v rámci kterých se ověří čistota vnitřních povrchů vodovodního potrubí v centrum města Vsetína po roce od provedení plošného řízeného proplachu.

Označení

FAST-J-19-6066

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T.; RUČKA, J.; DUFKOVÁ, K. The influence of fine sediments on the quality of drinking water in the end sections of the water supply network. Water for All – Water for Nature, Reliable Water Supply, Wastewater Treatment and Reuse, Book of Abstracts. 1. Praha: University of Chemistry and Technology, 2019. p. 111-112. ISBN: 978-80-7592-054-6.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Význam a dlouhodobý účinek řízeného proplachu na vodovodní síť. Vodovod.info, 2019, č. 9, s. 1-2. ISSN: 1804-7157.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Vliv údržby vodovodní sítě na vybrané ukazatele jakosti pitné vody. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 580-585. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. UNDESIRABLE CONSEQUENCES OF INCREASED WATER TEMPERATURE IN DRINKING WATER DISTRIBUTION SYSTEM. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. 12, p. 3695-3701. ISSN: 1805-0476.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Složení jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2019, č. 9-10, s. 34-37. ISSN: 0322-886X.
Detail