Detail projektu

Vybrané problémy systémů veřejného zásobování pitnou vodou

Období řešení: 01.03.2018 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Navrhovaný standardní projekt specifického výzkumu VUT v Brně je zaměřen na vybrané problémy systémů veřejného zásobování pitnou vodou, které souvisí s problematikou disertačních prací studentů doktorského studijního programu Ústavu vodního hospodářství obcí zapojených do projektu. Projekt má 3 základní pracovní moduly: PM 1 Vliv hydraulických podmínek na vybrané ukazatele jakosti pitné vody v síti; PM 2 Vliv tlakových poměrů na úniky vody ve vodovodních sítích a PM 3 Plány obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Označení

FAST-S-18-5526

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ručka Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Fučík David, Ing. - spoluřešitel
Hos Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Nováková Jana, Ing. - spoluřešitel
Rajnochová Markéta, Ing. - spoluřešitel
Straňák Petr, Ing. - spoluřešitel
Trněná Eva, Ing. - spoluřešitel
Tuhovčák Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

RUČKA, J.; HOLEŠOVSKÝ, J.; SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic. Water, 2018, vol. 10, no. 424, p. 1-20. ISSN: 2073-4441.
Detail

RUČKA, J.; KORABÍK, M.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce. In VODA ZLÍN 2018. Olomouc, ČR: Moravská vodárenská, a.s., 2018. s. 47-52. ISBN: 978-80-905716-4-8.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; NOVÁKOVÁ, J.; KORABÍK, M. Možnosti řešení nevyhovující jakosti pitné vody v úsecích vodovodní sítě ohrožených stagnací. In Pitná voda 2018. České Budějovice: W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., 2018. s. 261-264. ISBN: 978-80-905238-3-8.
Detail

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; RAJNOCHOVÁ, M. Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků. In JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 395-400. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; DUFKOVÁ, Z. Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody. In Vodárenská biologie 2019. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2019. s. 14-19. ISBN: 978-80-88238-12-6.
Detail

RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T.; KORABÍK, M. Řízený proplach vodovodní sítě a jeho vliv na jakost dopravované vody: případová studie vodovodu města Vsetína. In Voda Zlín 2019 - Sborník přednášek. 2019. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2019. s. 61-65. ISBN: 978-80-905716-5-5.
Detail

FUČÍK, D.; RUČKA, J. Možnosti odvodnění plochých střech podtlakovými systémy. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2020, roč. 63, č. 1-2/2020, s. 13-16. ISSN: 0322-886X.
Detail

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; RAJNOCHOVÁ, M. Porovnání metodik pro stanovení ztrát vody z distribuční sítě na základě vyhodnocení minimálních nočních průtoků. TZB-info, 2019, roč. 21, č. 40, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
Detail

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J.; FUČÍK, D. Statiistical Decription of Time Series of Water Consumption in the Consumption Area. 11th Eastern European Young Water Professionals Conferece - Book of Abstract. 1. Prague: University of Chemistry and Technology, 2019. p. 57-58. ISBN: 978-80-7592-054-6.
Detail

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. Porovnání metodik pro stanovení ztrát vody z distribuční sítě na základě vyhodnocení minimálních nočních průtoků. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2019, roč. 62, č. 11-12/2019, s. 22-27. ISSN: 0322-886X.
Detail

FUČÍK, D.; RUČKA, J. REVIEW OF SIPHONIC ROOF DRAINAGE SYSTEMS. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. 12, p. 3683-3689. ISSN: 1805-0476.
Detail

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J. Teplota jako významný ukazatel jakosti vody ve vodovodní síti. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 539-544. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

FUČÍK, D.; RUČKA, J. Podtlakové systémy odvodnění plochých střech. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 533-538. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

RUČKA, J.; KORABÍK, M.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T. Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce. TZB-info, 2019, roč. 21, č. 23, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
Detail