Detail projektu

Posuzování zranitelnosti veřejných vodovodů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na vývoj a testování metod pro analýzu rizik a posuzování zranitelnosti distribučních částí veřejných vodovodů při nežádoucích stavech, které mohou vzniknout vlivem lidského zásahu do systému, technických závad či přírodních vlivů. Posuzována budou rizika z pohledu možného nedostatku vody a také z pohledu znečištění pitné vody, resp. její kontaminace. Práce na projektu budou koordinovány s řešením projektu IntelliCIS COST Action IC0806 - Working Group 4: Health monitoring and control of water system.

Označení

FAST-S-11-8

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ručka Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baranová Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Outratová Markéta, Ing. - spoluřešitel
Třasoňová Pavla, Ing. - spoluřešitel
Tuhovčák Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Specifické technické školení _ Vybrané statě z vodárenství. Vybrané statě z vodárenství. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2011. s. 1-24.
Detail

RUČKA, J. Navrhování tlakové kanalizace. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 83-88. ISBN: 978-80-86020-77-8.
Detail

RUČKA, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Měřící hydrantový nástavec. 35422, průmyslový vzor. Praha (2012)
Detail