prof. Ing.

Ivo Dlouhý

CSc.

FSI, ÚMVI OMDM – profesor

+420 54114 3171
dlouhy@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

Projekty

 • 2023

  TN02000010, NCK MESTEC2 - NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2019

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  Dvoufázové slitiny se zvláštními vlastnostmi založené na nanodvojčatění, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie , zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.05.2022
  Detail

 • 2017

  Použití technologie EB k modifikaci povrchu kovových materiálů a k přetavování vrstev nanesených zejména technologií cold-spray., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  FV10385, Pokročilé technologie výroby oběžných kol, zahájení: 01.02.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  GA14-11234S, Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-35890S, Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v kineticky nanášeném depozitu, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Rozšíření výuky Inženýrství povrchů o mikrovrypovou zkoušku , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  EE2.3.20.0197, Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace , zahájení: 26.07.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  EE2.3.35.0004, Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty , zahájení: 01.06.2012, ukončení: 30.05.2014
  Detail

  Testování a modelování chování miniaturních těles pro měření lomové houževnatosti, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  GAP108/10/0466, Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vysokoteplotní strukturní stabilita heterogenních svarových spojů typu austenit/ferit, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA101/09/1821, Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GD106/09/H035, Víceúrovňový design pokrokových materiálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2006

  GA106/06/0724, Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  GD106/05/H008, Víceúrovňový design pokrokových materiálů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  GA106/05/0495, Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  GA101/02/0683, Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail