Detail projektu

NCK MESTEC2 - NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2028

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- plně financující (2023-01-18 - 2031-12-31)

O projektu

Projekt navazuje na úsilí vyvíjené v průběhu iniciačního projektu a v rámci definovaného konsorcia smluvních stran otevírá novou kapitolu řešení dílčích projektů v rámci 1. rozvojového projektu. NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) bylo ustanoveno za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť jeho členů ve prospěch řešení projektu TAČR, dílčích a komplementárních projektů a rozvíjení komercializačních aktivit v rámci vymezené společné výzkumné agendy. Navazující projekt zahrnuje 6 pracovišť z řad VO a 25 vývojových kapacit firem. Zaměření NCK je navrženo na základě kombinace víceoborových výzkumných specializací (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století. Výzkumná agenda NCK zahrnuje výzkumné programy Pokročilé materiály, Povrchové inženýrství a tribologie, Transportní jevy a energie, Aditivní výroba a Mechatronické systémy.

Klíčová slova
NCK; Národní centrum kompetence; MESTEC; strojírenství; pokročilé materiály; aditivní technologie; mechatronika; chytré technologie; virtuální dvojčata; povrchové inženýrství; tribologie; transportní jevy a energie; mechatronické systémy

Označení

TN02000010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

NETME Centre
- příjemce (08.03.2022 - nezadáno)
NCK Mestec - CVVOZE
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
NCK MESTEC - sekce konstruování
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
NCK MESTEC - sekce speciálních tekutinových strojů
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)
NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2028)

Výsledky

MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F.; ŽÁČEK, J.; MAYA, B.; MAZAL, P. Using acoustic emission for condition monitoring of the main shaft bearings in 4-point suspension wind turbine drivetrains. Nondestructive Testing and Evaluation, 2023, vol. 23 Nov 202, no. 23 Nov 2023, ISSN: 1058-9759.
Detail