Detail projektu

Pokročilé technologie výroby oběžných kol

Období řešení: 01.02.2016 — 31.12.2018

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- částečně financující (2016-02-01 - 2018-12-31)

O projektu

Cílem projektu je ověření technologie svařování elektronovým paprskem pro aplikaci při výrobě oběžných kol radiálních turbokompresorů dodávaných společností Howden ČKD Compressors s.r.o. Na základě vyhodnocení zkoušek na základních vzorcích a návrhu optimálního provedení funkčních vzorků bude vytvořena jednotná metodika výroby oběžných kol touto technologií aplikovatelná pro výrobu všech typů oběžných kol stupňů používaných při návrhu kompresorů. V porovnání s aktuálně využívanou technologií výroby pájením umožní řešení projektu rozšíření možností - zvětšení maximálního průměru oběžného kola a stanovení technologických postupů výroby oběžných kol z titanových slitin. Těchto cílů bude dosaženo bez ovlivnění průtočné části, které bylo negativním průvodním jevem dříve používaných technologií. Cílem při výrobě oběžných kol je rovněž snížení závislosti na externích dodavatelích s vysoce specializovanými technologiemi a zvýšení podílu výroby vlastními prostředky společnosti, což mj. umožní zkrácení doby nezbytné pro výrobu, a nezanedbatelné snížení výrobních nákladů. Značný potenciál předkládaného projektu se rovněž předpokládá v nastavení užší spolupráce uchazeče Howden ČKD Compressors a dalšího účastníka projektu Vysoké učení technické v Brně, výsledky řešení mohou být základem pro zakázkovou výrobu oběžných kol v rámci komerčního využití pracoviště elektronového paprsku.

Klíčová slova
svařování; elektronový paprsek; rotor; odstředivý kompresor; materiálová analýza; metoda konečných prvků

Označení

FV10385

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- spolupříjemce (16.01.2016 - 31.12.2018)
Howden ČKD Compressors s.r.o.
- příjemce (16.01.2016 - 31.12.2018)

Výsledky

HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I.; CHALUPNÍK, P. The production optimization of steel impellers by using of the electron beam welding method. In Technological Forum 2019 - Book of Proceeding. 1. Jaroměř: TISK AS, s.r.o., 2019. p. 235-241. ISBN: 978-80-87583-30-2.
Detail

HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; DLOUHÝ, I. Improvement the root stability of thick welds during electron beam welding. In METAL 2018 - Conference Proceedings. 1. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: Tanger Ltd., 2018. p. 700-705. ISBN: 978-80-87294-84-0.
Detail

JURČI, P.; ĎURICA, J.; DLOUHÝ, I.; HORNÍK, J.; PLANIETA, R.; KRALOVIČ, D. Application of-140 degrees C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, 2019, vol. 50A, no. 5, p. 2413-2434. ISSN: 1073-5623.
Detail

JIRSOVÁ, M., HAMRLE, V., PEŠEK, J., VANĚK, O., HAVLÍK, P., DLOUHÝ, I.: HCKD-FV-18-01; Oběžné kolo svařené elektronovým paprskem z materiálu X5CrNiCuNb16-4. Howden ČKD Compressors s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

JIRSOVÁ, M., HAMRLE, V., PEŠEK, J., VANĚK, O., HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; DLOUHÝ, I.: HCKD-O-18-01; Ověření technologie výroby oběžného kola svařeného elektronovým paprskem. Howden ČKD Compressors s.r.o.. (ověřená technologie)
Detail

HAVLÍK, P.; FORET, R., JIRSOVÁ, M., HAMRLE, V., PEŠEK, J.: HCKD-FV-18-02; Oběžné kolo svařené elektronovým paprskem z materiálu Ti6Al4V (Grade 5). Howden ČKD Compressors s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail