Detail projektu

Dvoufázové slitiny se zvláštními vlastnostmi založené na nanodvojčatění

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2019-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

V rámci navrhovaného projektu plánujeme design a přípravu nových multikomponentních slitin s hierarchickým uspořádáním, které vykazují vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a porušovaní v široké škále teplot. Těchot vyjímečných vlastností bude dosaženo díky přítomnosti a vzájemnému uspořádání dvou rozdílných fází z nichž jedna vykazuje vysokou pevnost ale nízkou houževnatost a druhá naopak vysokou houževnatost díky schopnosti tvořit dvojčatění se vzdálenosti pouhých několika atomových vrstev - tzv. nanodvojčatění. Místo časově a finančně náročného experimentálního testování navrhujeme využití teoretických metod, konkrétně kombinaci kvantově-mechanických výpočtů a termodynamického modelování metodou CALPHAD pro návrh fází vykazující nanodvojčatění díky nízké energii vrstevných chyb. Průběžně budou navržené slitiny připravovány experimentálně s pomocí metod práškové metalurgie. Teoretická předpověď a experimentální měření mechanických vlastností navržených slitin jsou rovněž plánovány v rámci tohoto projektu.

Klíčová slova
Mechanické legování; multicomponentní slitiny; nanodvojčatění; ab-initio simulace

Označení

19-22016S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- příjemce (05.04.2018 - nezadáno)

Výsledky

MORAVČÍK, I.; JAN, Č.; DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; ČUPERA, J.; GUBÁN, I.; DLOUHÝ, I. Nitrogen Interstitial Alloying of CoCrFeMnNi High Entropy Alloy through Reactive Powder Milling. ENTROPY, 2019, vol. 21, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1099-4300.
Detail

PAPEŽ, P.; ZELENÝ, M.; FRIÁK, M.; DLOUHÝ, I. The effect of spin-polarization, atomic ordering and charge transfer on the stability of CoCrNi medium entropy alloy. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2023, vol. 304, no. -, p. 127783 (- p.)ISSN: 0254-0584.
Detail

ZELENÝ, M.; ZEMEN, J.; VEIS, M.; KRÁL, D.; STRAKA, L.; HECZKO, O. Electron Localizations in Alloy Exhibiting Nanotwinning. Proceedings. MDPI, 2019. p. 1-2. ISSN: 2504-3900.
Detail

MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; MORAVČÍK, I.; OMASTA, M.; VESELY, J.; ČÍŽEK, J.; MINÁRIK, P.; ČUPERA, J.; ZÁDĚRA, A.; JAN, V.; DLOUHÝ, I. High-strength Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti high-entropy alloy produced by powder metallurgy and casting: A comparison of microstructures, mechanical and tribological properties. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2020, vol. 159, no. 110046, p. 1-16. ISSN: 1044-5803.
Detail

MORAVČÍK, I.; HADRABA, H.; LI, L.; DLOUHÝ, I.; RAABE, D.; LI, Z. Yield strength increase of a CoCrNi medium entropy alloy by interstitial nitrogen doping at maintained ductility. SCRIPTA MATERIALIA, 2020, vol. 178, no. 178, p. 391-397. ISSN: 1359-6462.
Detail

MORAVČÍK, I.; GAMANOV, Š.; MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; KOVACOVA, Z.; KITZMANTECH, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I. Influence of Ti on the Tensile Properties of the High-Strength Powder Metallurgy High Entropy Alloys. Materials, 2020, vol. 13, no. 3, p. 0-18. ISSN: 1996-1944.
Detail

MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; KOVACOVA, Z.; JAN, V.; SPOTZ, Z.; KITZMANTEL, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I. Effect of sintering temperature on the microstructure and properties of powder metallurgy Hf0.5Nb0.5Ta0.5Ti1.5Zr refractory high-entropy alloy. In Metal 2019. 1st edition, 2019. Brno: Tanger Ltd., 2019. p. 1486-1491. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

MORAVČÍK, I.; HORNÍK, V.; MINÁRIK, P.; LI, L.; MICHAELA, J.; RAABE, D.; LI, Z. Interstitial doping enhances the strength-ductility synergy in a CoCrNi medium entropy alloy. Materials Science and Engineering A, 2020, vol. 781, no. 139242, p. 1-14. ISSN: 0921-5093.
Detail

MORAVČÍK, I.; KUBÍČEK, A.; MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; ADAM, O.; KAŇA, V.; POUCHLÝ, V.; ZÁDĚRA, A.; DLOUHÝ, I. The Origins of High-Entropy Alloy Contamination Induced by Mechanical Alloying and Sintering. Metals, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-15. ISSN: 2075-4701.
Detail

MORAVČÍKOVÁ DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; KOVACOVA, Z.; KITZMANTEL, M.; NEUBAUER, E.; JAN, V.; DLOUHÝ, I. Influence of Hot Pressing Sintering Temperature on the Properties of Low-Density Al0.5NbTa0.8Ti1.5V0.2Zr Refractory High-Entropy Alloy. Materials Science Forum, 2021, vol. 1016, no. 1016, p. 940-945. ISSN: 1662-9752.
Detail

MORAVČÍK, I.; PEIGHAMBARDOUST, N.; MOTALLEBZADEH, A.; MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; LIU, C.; PRABHAKAR, J.; DLOUHÝ, I.; LI, Z. Interstitial nitrogen enhances corrosion resistance of an equiatomic CoCrNi medium-entropy alloy in sulfuric acid solution. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2021, vol. 172, no. 110869, p. 1-10. ISSN: 1044-5803.
Detail

MORAVČÍKOVÁ DE ALMEIDA GOUVEA, L.; MORAVČÍK, I.; POUCHLÝ, V.; KOVÁČOVÁ, Z.; KITZMANTEL, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I. Tailoring a Refractory High Entropy Alloy by Powder Metallurgy Process Optimization. Materials, 2021, vol. 14, no. 19, p. 1-21. ISSN: 1996-1944.
Detail

Cizek, J.,Dukovsky, D., Musalek, R.,Medricky, J., Tesar, T., Lukac, F., Chraska, T. Suspension Spraying Tip: High Molecular Weight Solvent. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2021, vol. 30, no. 5, p. 1148-1158. ISSN: 1059-9630.
Detail

MORAVČÍK, I.; ZELENÝ, M.; DLOUHÝ, A.; HADRABA, H.; MORAVČÍKOVÁ DE ALMEIDA GOUVEA, L.; PAPEŽ, P.; FIKAR, O.; DLOUHÝ, I.; RAABE, D.; LI, Z. Impact of interstitial elements on the stacking fault energy of an equiatomic CoCrNi medium entropy alloy: theory and experiments. SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS, 2022, vol. 23, no. 1, p. 376-392. ISSN: 1468-6996.
Detail

Abdoshahi N., Dehghani M., Ruban A.V., Friák M., Šob M., Spitaler J. Holec D. On the energetics of the cubic-to-hexagonal transformations in TiAl plus Mo alloys. Acta materialia, 2022, vol. 240, no. 2022, p. 118268 ( p.)ISSN: 1359-6454.
Detail

KAMARÁD, J.; FRIÁK, M.; KAŠTIL, J.; SCHNEEWEISS, O.; ŠOB, M.; DLOUHÝ, A. Effect of high pressure on magnetic properties of CrMnFeCoNi high entropy alloy. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 2019, vol. 487, no. -, p. 165333 (- p.)ISSN: 1873-4766.
Detail