Detail projektu

Použití technologie EB k modifikaci povrchu kovových materiálů a k přetavování vrstev nanesených zejména technologií cold-spray.

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Elektronový paprsek, umožňuje tvorbu amorfních, submikroskopických až nanokrystalických struktur v povrchových vrstvách, což může vést k podstatnému zlepšení jejich vlastností. Podstata projektu spočívá ve studiu možnosti využití zařízení EGB-60--150 K26 k modifikaci povrchu kovových slitin („s i bez“) přetavení (včetně slitin připravených PM) a k povrchovému legování – přetavování nástřiků NiCrBSi, hydroxyapatitu a komplexních slitin kovů zhotovených technologii cold-spray na substrátech z ocelí a z titanové slitiny Ti6Al4V.

Označení

FSI-S-17-4711

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Foret Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Čížek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Král Michael, Ing. - spoluřešitel
Matějková Michaela, Ing. - spoluřešitel
Matlák Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mikuš Tomáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- odpovědné pracoviště (02.10.2017 - nezadáno)
ÚMVI-odbor kovových materiálů
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Výsledky

MATLÁK, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I. Influence of the beam deflection od properties of the electron beam hardened layer. In International Scientific Journal "Material Science" "Nonequilibrium Phase Transformations". Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations. 2017. p. 194-197. ISSN: 2367-749X.
Detail

FORET, R.; ČECH, J. EFFECT OF MICROSTRUCTURE ON KV-46 TOUGHNESS VALUES OF A694 F60 STEEL. In Proceedings 26.DTZ 2017. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování, ECOSOND s.r.o., 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-907043-0-5.
Detail

MATĚJKOVÁ, M.; ČÍŽEK, J.; MUŠÁLEK, R.; DLOUHÝ, I. PROPERTIES OF HYDROXYAPATITE SURFACE DEPOSITED BY PLASMA SPRAY TECHNOLOGIES. In Conference Proceedings 26th International Conference on Metallurgy and Materials. 1st Edition. Ostrava: TANGER Ltd. Ostrava, 2017. p. 1377-1381. ISBN: 978-80-87294-79-6.
Detail

DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; JAN, V.; DLOUHÝ, I. Preparation and Characterization of CoCrNi-Mo Metal Matrix Composite by Powder Metallurgy. In METAL 2018. 1st Edition, 2018. Brno: Tanger Ltd., 2018. p. 1545-1550. ISBN: 978-80-87294-84-0.
Detail

DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; MORAVČÍK, I.; ČÍŽEK, J.; KRAJŇÁKOVÁ, P.; JAN, V.; DLOUHÝ, I. Characterization of Powder Metallurgy High-Entropy Alloys Prepared by Spark Plasma Sintering. Materials Science Forum, 2018, vol. 941, no. 1, p. 1053-1058. ISSN: 0255-5476.
Detail

MORAVČÍKOVÁ DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; KOVACOVA, Z.; KITZMANTEL, M.; NEUBAUER, E.; JAN, V.; DLOUHÝ, I. Influence of Hot Pressing Sintering Temperature on the Properties of Low-Density Al0.5NbTa0.8Ti1.5V0.2Zr Refractory High-Entropy Alloy. Materials Science Forum, 2021, vol. 1016, no. 1016, p. 940-945. ISSN: 1662-9752.
Detail

ZELENÝ, M.; ZEMEN, J.; HECZKO, M.; STRAKA, L.; HECZKO, O. Computer simulation of martensitic transformations in magnetic shape memory alloys. In Supercomputing in Science and Engineering 2017-18. 1st. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2019. p. 110-112. ISBN: 978-80-248-4289-9.
Detail

JEDLIČKOVÁ, V.; ZEMANOVÁ, A.; KROUPA, A. The Thermodynamic Assessment of the Co-Sn System. JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA AND DIFFUSION, 2019, vol. 40, no. 1, p. 21-33. ISSN: 1863-7345.
Detail

MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; MORAVČÍK, I.; OMASTA, M.; VESELY, J.; ČÍŽEK, J.; MINÁRIK, P.; ČUPERA, J.; ZÁDĚRA, A.; JAN, V.; DLOUHÝ, I. High-strength Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti high-entropy alloy produced by powder metallurgy and casting: A comparison of microstructures, mechanical and tribological properties. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2020, vol. 159, no. 110046, p. 1-16. ISSN: 1044-5803.
Detail

SOZINOV, A.; MUSIIENKO, D.; SAREN, A.; VEŘTÁT, P.; STRAKA, L.; HECZKO, O.; ZELENÝ, M.; CHULIST, R.; ULLAKKO, K.;. Highly mobile twin boundaries in seven-layer modulated Ni-Mn-Ga-Fe martensite. SCRIPTA MATERIALIA, 2020, vol. 178, no. 1, p. 62-66. ISSN: 1359-6462.
Detail

MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; KOVACOVA, Z.; JAN, V.; SPOTZ, Z.; KITZMANTEL, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I. Effect of sintering temperature on the microstructure and properties of powder metallurgy Hf0.5Nb0.5Ta0.5Ti1.5Zr refractory high-entropy alloy. In Metal 2019. 1st edition, 2019. Brno: Tanger Ltd., 2019. p. 1486-1491. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

ZAHRADNÍK, M.; MAROUTIAN, T.; ZELENÝ, M.; HORÁK, L.; KURIJ, G.; MALEČEK, T.; BERAN, L.; VIŠŇOVSKÝ, Š.; AGNUS, G.; LECOEUR, P.; VEIS, M. Electronic structure of La2/3Sr1/3MnO3: Interplay of oxygen octahedra rotations and epitaxial strain. PHYSICAL REVIEW B, 2019, vol. 99, no. -, p. 195138 (- p.)ISSN: 2469-9950.
Detail