prof. Ing.

Jan M. Honzík

CSc.

FIT, UIFS – profesor

+420 54114 1242
honzik@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.

Projekty

 • 2014

  Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty, zahájení: 01.06.2012, ukončení: 31.05.2014
  Detail

  Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jejich úbytku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Příprava studijního programu Service Science, Management and Engineering (Zákaznické služby, řízení a tvorba SW), zahájení: 08.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  EE2.4.12.0017, Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit, zahájení: 15.10.2009, ukončení: 14.10.2012
  Detail

  Gaudeamus 2009, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  2E08033, Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků, zahájení: 28.02.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Program na podporu odstranění slabých stránek školy, zahájení: 28.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Program na podporu talentované mláděže, zahájení: 08.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  2) Program na rozvoj lidských zdrojů 2b) podpora talentovaných studentů a mladých pracovníků po dokončeném doktorském studiu, zahájení: 06.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Program rozvoje lidských zdrojů - 2a) Podpora habilitace, zahájení: 06.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2008, zahájení: 01.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Projekt na podporu internacionalizace, zahájení: 01.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Tempus-West Balkan Bologna Promoters Network, zahájení: 01.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  ROBY - Racionalizace a objektivizace výuky - C45, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Podpora dalšího vzdělávání mladých a perspektivních, administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů, v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formo, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2007, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  13. Mezinárodní veletrh Gaudeamus 2006, zahájení: 08.11.2006, ukončení: 08.11.2006
  Detail

  Letní škola: ICS - Intensive Programme in Intelligent Computer Systems, zahájení: 04.09.2006, ukončení: 04.11.2009
  Detail

  Curricula development: KHBO, VUT, TU Sofia, zahájení: 04.07.2006, ukončení: 04.11.2009
  Detail

  Curricula development, zahájení: 04.07.2006, ukončení: 04.11.2009
  Detail

  Internacioanlizace, podpora přípíravy evropských společných studijních programů "Joint Degree", zahájení: 02.01.2006, ukončení: 29.12.2006
  Detail

  Program na podporu rozvoje forem výuky, struktury a modulární skladby studijních programů, zahájení: 02.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Gaudeamus 2005, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  ECTS/DS National Coordinator team, zahájení: 01.09.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Rozvojový program "Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT", zahájení: 05.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Pilotní společné mezinárodní vzdělávací programy VUT, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Integrovaný projekt rozvoje distančních a kombinovaných forem vzdělávání na VUT v Brně, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Gaudeamus 2004, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2003, zahájení: 28.10.2003, ukončení: 31.10.2003
  Detail

 • 2002

  Intensive Programme project - IP - Applied Informatice and Multimedia, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 01.01.2004
  Detail

  Development/Dissemination of Joint Courses - (PROG) in Applied Informatics and Multimedia, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 11.12.2002
  Detail

  Program podpory bc. studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Příprava akreditace distanční formy bakalářského studijního programu "Informační technologie na základě společenské objednávky trhu práce", zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.01.2004
  Detail

  Program podpory vybraných studijních programů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 18.02.2007
  Detail

 • 2001

  Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace - podpora přípravy akreditace studijních programů Informační technologie, zahájení: 01.06.2001, ukončení: 18.02.2007
  Detail

 • 2000

  Experimentální laboratoř pro zaměření ECBS, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1999

  MSM 262200012, Výzkum informačních a řídicích systémů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1997
  Detail