Ing.

Bohuslav Kilkovský

Ph.D.

FSI, ÚPI OPI – odborný asistent

+420 54114 2365
kilkovsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D.

Projekty

 • 2017

  cross – nástroj pro efektivní využití energie k sušení čistírenských kalů, zahájení: 01.11.2017, ukončení: 30.06.2020
  Detail

 • 2011

  Efektivní navrhování procesů a zařízení s využitím všestranné počítačové podpory, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Efektivní zpracování a energetické využívání odpadů a biomasy , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Výměník tepla jako nosný prvek nové technologie pro energetické využití kalů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Význam akumulace tepla v systémech energrtického využití biomasy, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail