doc. Ing.

Aleš Rubina

Ph.D.

FAST, TZB – vedoucí ústavu

+420 54114 7949
Ales.Rubina@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  RUBINA, A.; UHER, P.; SALAJKA, R.; BAROŇ, A.; CAKL, D.; ŠMAK, M.; BARNAT, J.; VARBANOV, P. Energy and acoustic evaluation of classroom ventilation and its influence on the design of the air-conditioning system. Energy (online), 2024, roč. 294, č. 2024, s. 1-28. ISSN: 1873-6785.
  Detail | WWW

  BARNAT, J.; PŘIBYL, O.; VILD, M.; ŠMAK, M.; RUBINA, A.; BAJER, M. Calibration of models predicting the load-bearing capacity of bonded anchors using a genetic algorithm. Case Studies in Construction Materials, 2024, roč. 20, č. July 2024, s. 1-23. ISSN: 2214-5095.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; SALAJKA, R. Vliv oslunění na tepelné podmínky větrané fasády. XXVII. ICBMPT 2024, International conference of building materials, products and technologies, hotel Galant Mikulov. Mikulova: Výzkumný ústav stavebních hmot a dílců, 2024. s. 1-20.
  Detail

 • 2023

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Provětrávané fasády - Funkčnost provětrávané mezery. Praha: Česká komora lehkých obvodových plášťů, 2023. s. 1-16.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Úspory ve vzduchotechnice a účinnost ventilátorů. Praha: Topinfo s.r.o - estav.tv, 2023. s. (1 s.)
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J. Vliv průtoku vzduchu na tepelnou bilanci fasády s větranou mezerou 2. díl. TZB-info, 2023, č. 30.8.2023, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Vliv průtoku vzduchu na tepelnou bilanci fasády s větranou mezerou. TZB-info, 2023, roč. 2023, č. 8, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Vliv výměny vzduchu a jeho proudění na čistý prostor operačního sálu. ICBMPT 2023 - 26. Mezinárodní konference, Workshop, Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2023. s. 1-17.
  Detail | WWW

  SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J.; RUBINA, A. Energy consumption of smart facade. MATEC Web of Conferences, 2023, roč. 385, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CAKL, D.; KORENKOVÁ, V.; PRCHALOVÁ, N.; RUBINA, A. Development of airflow efficiency in air conditioning units. AIP Conference Proceedings, 2023, roč. 2887, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. Heat Flow through a Facede with a Controlled Ventilated Gap. Buildings, 2023, roč. 13, č. 3, s. 1-20. ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Chování fasády s větranou mezerou a využití pro úspory energie. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; CAKL, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J. Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  SZCEPAŃSKA-WOSZCZYNA, K.; GEDVILAITE, D.; NAZARKO, J.; STASIUKYNAS, A.; RUBINA, A. ASSESSMENT OF ECONOMIC CONVERGENCE AMONG COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION. Technological and Economic Development of Economy, 2022, roč. 28, č. 5, s. 1572-1588. ISSN: 2029-4921.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Optimalizace proudění vzduchu na operačním sále. XIII. sympozium GREEN WAY 2022. 2022. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 (ČSVTS), 2022. s. 34-41. ISBN: 978-80-02-02986-1.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. The effect of air flow on the annual energy balance of a facade with a ventilated gap. Sborník příspěvků ze 44. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 111-111. ISBN: 978-80-7623-098-9.
  Detail

  RUBINA, A. Systémy zpětného získávání tepla - častý problém účinnosti z pohledu znalce. CTI INFO, 2022, roč. 32, č. 3, s. 27-29. ISSN: 1214-7583.
  Detail | WWW

 • 2021

  RUBINA, A. Systémy spätného získavania tepla – teória a realita. TZB Haustechnik, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 2-4. ISSN: 1210-356X.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. studio ČT 24, živé vysílání z Moravské Nové Vsi, putovní stánek ČKAIT v rámci pomoci poškozeným živelnou pohromou. Moravská Nová Ves: 2021.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. ČT 1 události v regionech, živé vysílání z Mikulčic, putovní stánek ČKAIT v rámci pomoci poškozeným živelnou pohromou. Mikulčice: 2021.
  Detail | WWW

  JUN, D.; NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; FIŠAROVÁ, Z.; RUBINA, A. Optimized method for Helmholtz resonator design formed by perforated boards. APPLIED ACOUSTICS, 2021, roč. 184, č. 108341, s. 1-11. ISSN: 0003-682X.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; JŮZA, Š. Adaptive fan control. In BOOK OF ABSTRACTS. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. BRISTOL: IOP Pulishing, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-83-66559-06-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČÁKYOVÁ, K.; VERTAL', M.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; RUBINA, A.; PĚNČÍK, J.; VRANAYOVÁ, Z. The Synergy of Living and Water Wall in Indoor Environment-Case Study in City of Brno, Czech Republic. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 21, s. 1-23. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RUBINA, A. Provoz a údržba vzduchotechniky, "ecodesign ve vzduchotechnice". Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2021. s. 1-7.
  Detail | WWW

 • 2020

  RUBINA, A. Koronavirus přiletí oknem? Obavy z větrání Prymula zahání, expert zmínil potíž klimatizací. Praha: Jaroslav Šimáček - Blesk.cz - zprávy, 2020. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Praktické zkušenosti ze znalecké činnosti v oboru vzduchotechnika - webinář. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2020. s. 1-259.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Větrání v době pandemie koronaviru. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2020. s. 1 (1 s.). ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Vnitřní prostředí budov, vliv Ecodesignu vzduchotechnických jednotek na tepelný komfort obsluhovaných prostorů. OUVERTURA Stavebního veletrhu Brno 2020, Brno: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2020. s. 1-13.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Elektrostatické filtry a jejich hodnocení v souladu s ČSN EN ISO 16890. TZB-info, 2020, roč. 1, č. 2020, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Specifické poruchy vzduchotechnických jednotek při trvalém provozu. XI. sympozium GREEN WAY 2020. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2020. s. 20-21. ISBN: 978-80-02-02906-9.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Vzduchotechnické systémy u budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stavebnictví, 2020, roč. 2020, č. 6, s. 34-38. ISSN: 1802-2030.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JŮZA, Š.; CAKL, D. Řízení ventilátoru podle koncentrace CO2. Český instalatér, 2020, roč. 4, č. 2020, s. 24-26. ISSN: 1210-695X.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Bazény v interiéru a odvětrávání prostor se zvýšenou vlhkostí. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2020. s. 1-98.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Bezpečný provoz klimatizací a vzduchotechnických zařízení v období epidemie. Brno, Strojírenský zkušební ústav: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2020.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Expert popisuje správné větrání. Jak snížit riziko šíření covidu doma, v taxíku či místnostech bez oken, interview. Lidovky.CZ. Praha: MAFRA, a.s., LIDOVKY.CZ, ISSN 1213-1385, 2020. s. 1 (1 s.). ISSN: 1213-1385.
  Detail | WWW

 • 2019

  RUBINA, A. Retrofit z pohledu projektanta montážní firmy. Praha: Topinfo s.r.o., 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; STOJANOVÁ, B. Metodika postupu realizace VZT v čistých prostorách. Praha: Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s., 2019. s. 1-12. ISBN: 978-80-86208-23-7.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters in ventilation. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2019, roč. 1848, č. 0008, s. 1-6. ISSN: 2063-4269.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Postup při realizaci systémů VZT na stavbě čistých prostorů. In X. sympozium GREEN WAY 2019. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 27-29. ISBN: 978-80-02-02846-8.
  Detail

  UHER, P.; RUBINA, A. Vliv proudění vzduchu na čistotu prostoru operačního sálu. In X. sympozium GREEN WAY. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 43-46. ISBN: 978-80-02-02846-8.
  Detail

  RUBINA, A. V nemocnicích se mohou skrývat odolné mikroorganismy . Zásadní vliv na bezpečnost pacientů má kvalita výstavby i chování personálu - interview. Topenářství, 2019, roč. 8, č. 2019, s. 88-89. ISSN: 1211-0906.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Elektrostatické filtry a jejich hodnocení v souladu s ČSN EN ISO 16890. Český instalatér, 2019, roč. 29, č. 4/2019, s. 28-31. ISSN: 1210-695X.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Veřejné budovy v Česku trápí nízká kvalita vzduchu, hlavně kvůli CO2. Praha: Ekonomický magazín, interview - citace, 2019. s. 1-3.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Stanovení průtoku spalovacího vzduchu vzduchovodem a fasádním otvorem. Topenářství, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 18-19. ISSN: 1211-0906.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistého prostoru. Brno: XXVI. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena, 2019. s. 1-24.
  Detail

  JŮZA, Š.; RUBINA, A. Domácí "chytré" automatizace pro rodinné domy. Český instalatér, 2019, roč. 2, č. 2019, s. 31-33. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  RUBINA, A. Živé televizní interview ze stavebních veletrhů v Brně, stánku CTI ČR. Brno: Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s., 2019.
  Detail

  RUBINA, A. Praktické zkušenosti pro výběr ventilátorů a jejich použití. Hradec Králové: konference Vytápění a instalace 2019, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s., 2019. s. 1-17.
  Detail

 • 2018

  RUBINA, A. Rekuperace, aktuální problémy ve vzduchotechnice. Praha: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. s. 2-23.
  Detail

  RUBINA, A. Přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče do a nad 50 kW podle TPG 704 01 a TPG 908 02. Brno: Český plynárenský svaz (CGOA), 2018. s. 1-50.
  Detail

  RUBINA, A. Ecodesign ve vzduchotechnice, požadavky a realita. Ostrava: Cech topenářů a instalatérů ČR, 2018. s. 1-22.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Školení pracovníků stavební společnosti VCES a.s. na téma: Čisté prostory. Olomouc: Společnost pro techniku prostředí, z.s., 2018. s. 1-85.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika – díl 7, Polytropické vlhčení párou. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A. Větrání hygienických zázemí objektů. In Zborník prednášok 23. medzinárodn vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2018. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, 2018. s. 67-70. ISBN: 978-80-89878-30-7.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters for ventilation. In Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018, Conference, 27-28 September 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. s. 10-10. ISBN: 978-963-490-026-9.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Polytropické vlhčení párou. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 2018, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika - díl 8, Filtrace. CTI INFO, 2018, roč. 20182, č. 2, s. 22-26. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 26-30. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; LEV, J. Vzduchové filtry na bázi nanovlákenných struktur. Český instalatér, 2018, roč. 28, č. 4, s. 21-25. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky. 1. 1. Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. 162 s. ISBN: 978-80-86208-19-0.
  Detail

  RUBINA, A.; VRÁNA, J.; VALIŠ, I. Problém větrání v obytných, neobytných budovách a průmyslu, XII. celostátní setkání specialistů v plynárenství. Brno: Český plynárenský svaz a Technická inspekce ČR, 2018. s. 1-40.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Zisky (a ztráty) prosklených ploch. Praha: www.mujdum.cz, 2018. s. 1-2.
  Detail | WWW

 • 2017

  RUBINA, A. Přirozený přívod vzduchu pro plynové spotřebiče. In Zborník prednášok 22. medzinárodn vedecko- technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2017. Stavebná fakulta STU Bratislava. Piešťany: Slovenská spoločnos´t pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, 2017. s. 93-97. ISBN: 978-80-89878-12- 3.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Bezpečnost a regulace klimatizací v datových sálech. Praha: Conteg spol. s r.o., záštita MPO, HK ČR, Czechinvest, VUT v Brně, 2017. s. 1-17.
  Detail

  RUBINA, A. Živé interview v pořadu Apetýt na téma: Jak v horkých dnech doma vytvořit příjemné klima. Brno: Český rozhlas Brno, 2017.
  Detail

  VRÁNA, J.; RUBINA, A.; VALIŠ, I. Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším. Praha: Český plynárenský svaz, ISBN 978-80-87992-39-5, 2017. s. 1-16.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A. Operační trakt: Zóny čistoty a laminárního proudění, Diseminace pevných a mikrobiálních částí na operačním traktu. Brno: Národní kongres České společnost úrazové chirurgie, ÚN Brno, 2017. s. 1-24.
  Detail

  RUBINA, A.; VIKTORIN, M. Vzduchotechnika čistých prostorů operačních sálů v praxi, VIII. sympozium GREEN WAY 2017. VIII. sympozium GREEN WAY 2017. 1. Brno: Společnost pro techniku prostředí (ČSVTS), 2017. s. 48-48. ISBN: 978-80-02-02731- 7.
  Detail

  RUBINA, A.; VYTASIL, M.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika, díl 4, Povrchová teplota chladiče. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 2, s. 8-11. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A. Trendy vzduchotechniky 2017 - Některé „chyby“ ve vzduchotechnice, projekční, realizační. Filzmoos: REMAK, a.s., 2017. s. 1-32.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3- 4, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3- 4, s. 7-9. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Soubor přednášek pro podporu odborného vzdělávání - Vzduchotechnika. Olomouc: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., 2017. s. 1-173.
  Detail

  RUBINA, A.; VYTASIL, M. Uspořádání chlazení pro datová centra. Český instalatér, 2017, roč. 1, č. 4, s. 29-32. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  RUBINA, A. Jak postupovat v praxi při posouzení podmínek spolehlivého zajištění přívodu spalovacího vzduchu v podmínkách bytových a nebytových prostor, plynových kotelnách. Brno: Cech topenářů a instalatérů ČR, 2017. s. 1-46.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. TPG 908 02 Větrání u spotřebičů nad 50 kW - vzduchotechnika, XI. celostátní setkání specialistů v plynárenství. Brno: Český plynárenský svaz a Technická inspekce ČR, 2017. s. 1-24.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; VRÁNA, J. Jak se řeší přívod vzduchu pro spalování v TPG 704 01 a TPG 908 02. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, 2017, č. 6, s. 244-251. ISSN: 0032-1761.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Analysis of the thermal microclimate of the hospital bedroom using CFD simulation. In 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development. Krakow: Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, 2017. s. 20-20. ISBN: 978-83-944254-4-9.
  Detail

  RUBINA, A. Živé interview v pořadu Apetýt na téma: nucené větrání, rekuperace, plísně. Český rozhlas Brno, 2017.
  Detail

 • 2016

  RUBINA, A.; VYTASIL, M. Simulace tepelného mikroklimatu vnitřního prostoru. Český instalatér, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 16-18. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002. Vybrané statě ze vzduchotechniky. VUT v Brně, FAST, TZB. Brno: LITERA BRNO, 2016. s. 1-94. ISBN: 978-80-905768-5- 8.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Optimization of Thermal Stability of Atrium based on Computational Modeling. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 861, s. 353-360. ISSN: 1662-7482.
  Detail | WWW

  BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. Pavel Uher. Brno: VUTIUM, 2016. s. 1-36. ISBN: 978-80-214- 5421.
  Detail

  RUBINA, A.; ANDRYS, P. Zkušenosti z vad a poruch vzduchotechnických systémů. In Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. 1. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-22. ISSN: 2458-973X.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Čisté prostory pro přípravu sterilních léčiv. Sborník abstraktů přednášek a posterů 20. kongresu nemocničních lékarníků. 1. Hradec Králové: Česká farmaceutická společnost ČSL JEP, 2016. s. 30-30. ISBN: 978-80-906647-0- 8.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika?. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 5, s. 4-7. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J. Microbial analysis of Heating systems' surfaces. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 2016, roč. 2, č. 12, s. 137-144. ISSN: 2454-1850.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 1-120. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

 • 2015

  RUBINA, A. Vzduchotechnika a vliv na návrh topné vody pro ohřev vzduchu. CTI INFO, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 20-22. ISSN: 1214- 7583.
  Detail

  HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H. Energetické hodnocení budov. Brno: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2015. 185 s. ISBN: 978-80-214-5274- 9.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Vzduchotechnika centrální sterilizace. Brno: XI. výroční konference České společnosti pro sterilizaci, Brno 20.-21.10.2015, Medical Summit Brno 2015, 2015. s. 1-23.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Seasonal thermal efficiency of heat recovery systems in air conditioning. In Cassotherm 2015. KEGA 052TUKE. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, 2015. s. 53-64. ISBN: 978-80-553-2438- 8.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. enviBUILD – Budovy a prostredie 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: STU – Nakladateľstvo STU, 2015. s. 107-115. ISBN: ISBN 978-80-227- 4469.
  Detail

  RUBINA, A. Větrání a plísně - interview. Topenářství. Praha: Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2015. s. 16-16. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Znečištění vzduchovodů při realizaci. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, č. 2, s. 15-19. ISSN: 2336- 7148.
  Detail

  RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Zvukově izolační hadice ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 4, s. 32-35. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; JELÍNEK, O.; BLASINSKI, P. Vliv difuze vodní páry na stavby se zdroji vlhkosti. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  FRIČ, L.; JELÍNEK, O.; RUBINA, A. Výrobní technologie a její vliv na vnitřní prostředí. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 4, s. 36-40. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L. Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů. TZB- info, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L. Mikrobiální mikroklima budov (I). TZB- info, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Klimatizační systémy. Vutium. Vutium. Brno: Vutium, 2015. 62 s. ISBN: 978-80-214-5105- 6.
  Detail

  RUBINA, A. Tvorba prostředí budov vzduchotechnikou. Vutium. Vutium. Brno: Vutium, 2015. 65 s. ISBN: 978-80-214-5104- 9.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Teoretický výpočet zdroje vlhkosti v bazénových halách. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 1, č. 1, s. 42-49. ISSN: 2336- 7148.
  Detail

  RUBINA, A. Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice. In SANHYGA 2015 20. vedecko - technickej konferencie s medzinárodnou účasťou. SSTP Bratislava. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2015. s. 99-105. ISBN: 978-80-89216-81- 9.
  Detail

 • 2014

  BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1041, s. 358-361. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Stavebně technické předpoklady - Vzduchotechnické systémy pro čisté provozy, mikroklimatické podmínky, rešerše norem. Brno: XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena, 2014. s. 1-27.
  Detail

  RUBINA, A. Vliv orientace prosklení budovy ke světovým stranám na její tepelnou bilanci. Český instalatér, 2014, roč. 14, č. 2, s. 32-33. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A. Vzduchotechnika, jak se to nemá dělat!?. In Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-23. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  RUBINA, A. Vliv povrchů místností na operativní teplotu v prostoru. Český instalatér, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 18-19. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J. Modelling the delineation of airflow and new access solution in a standard surgery room. International Journal of Engineering , Science and Innovative Technology, 2014, roč. 3, č. 1, s. 89-95. ISSN: 2319- 5967.
  Detail | WWW

  RUBINA, A. Čisté prostory ve zdravotnictví - Vzduchotechnika a čisté prostory - konference Institute for International Research. Praha: 2014. s. 1-24.
  Detail

  BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. 1. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 178-181. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Design issues of the airconditioning systems in the spaces of swimming pool halls. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. 1. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 175-178. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Mikroklíma v administratívnych budovách. TZB Haustechnik, 2014, roč. 22, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210- 356X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Design Issues of the Airconditioning Systems in the Spaces of Swimming Pool Halls. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1014, s. 337-340. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; RUBINA, A. Akustika budov s téměř nulovou spotřebou energie. In Sborník přednášek konference technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 1. Brno: STP, 2014. s. 31-35. ISBN: 978-80-02-02526- 9.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Rotační regenerační výměníky ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 22-24. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  JELÍNEK, O.; TESAŘ, Z.; RUBINA, A. Průkaz energetické náročnosti budov. Český instalatér, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále. Medicínská technika, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 32-33. ISSN: 2336- 3746.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Distribuce vzduchu v bazénových halách. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A. Opakující se vady ve vzduchotechnice a jejich příčiny. Brno: VADY A PORUCHY STAVEB II. - QUALIFORM, a.s., 2014. s. 1-30.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P. Čištění jednotek VZT. Topenářství, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 30-35. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J. Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two- way laminar ceiling panel. International Journal of Current Research, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-4. ISSN: 0975- 833X.
  Detail | WWW

 • 2013

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Software for the Design of Swimming Pool Dehumidifiers Units. Journal of Civil Engineering, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1338- 7278.
  Detail | WWW

  ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠEBESTA, P.; VRÁNA, J.; DAŇHEL, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek (C 1452) o náhradu škody. Brno: ÚSI, 2013. s. 1-81.
  Detail

  RUBINA, A. Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Návrh vzduchotechnických systémů. Praha: Institute for International Research, 2013. s. 2-24.
  Detail

  RUBINA, A. Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Větrání prostor a systémy vzduchových filtrů. Praha: Institute for International Research, 2013. s. 25-39.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J. Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení. Technická literatura. Technická literatura. Brno: Litera Brno, 2013. 54 s. ISBN: 80-903586-5- 9.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Application of theoretical knowledge in the construction of an International clinical and research center, ICRC in the area at the Faculty hospital of St. Anna in Brno. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: Society of Environmental Engineering (STP), 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

  JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; TESAŘ, Z. Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JELÍNEK, O. Vliv zateplení systému ETICS na vnitřní tepelné mikroklima. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 27-30. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VÝRAVSKÁ, Z.; VENDLOVÁ, L.; RUBINA, A. Vliv vlastností skla na tepelnou zátěž prostoru. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 7, s. 38-41. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Větrání koupelen - optimální průtok vzduchu. In Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách. Brno: Litera Brno, 2013. s. 58-65. ISBN: 978-80-02-02456- 9.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. BT02 - TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů. 1. 1. Brno: Litera Brno, 2013. 94 s. ISBN: 80-903586-6- 7.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Vliv slunečního záření na mikroklima vnitřního prostoru administrativní budovy. TZB Haus Technik, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 2-5. ISSN: 1803- 4802.
  Detail

  RUBINA, A. Kvalita zdravotní péče V. - kvalitní vnitřní prostředí a vzduchotechnika. Pardubice: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2013. s. 1-20.
  Detail

  JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; VALIŠ, I. Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1. ČPS- GAS. ČPS- GAS. Praha: GAS, 2013. 75 s. ISBN: 978-80-7328-165- 6.
  Detail

  JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

 • 2012

  RUBINA, A. Trendy vzduchotechniky 2012 - Náklady a efektivnost, bazénové aplikace. Rakousko, Filzmoos 2012: 2012. s. 1-20.
  Detail

  VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A. Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům. Český instalatér, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 18-20. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Metody výpočtu odparu z povrchu vodní hladiny. In Simulace budov a techniky prostředí 7. národní konference s mezinárodní účastí. Praha: IBPSA- CZ, 2012. s. 65-70. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

  RUBINA, A. Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2012. s. 1-24.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Vliv chladícího výkonu na odvlhčování. Český instalatér, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-29. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z. Software for the design of swimming pool dehumidifiers units. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  RUBINA, A.; MĚRKA, V. Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování. In 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: 2012. s. 145-150. ISBN: 978-80-02-02375- 3.
  Detail

  RUBINA, A. Vzduchotechnika na operačním traktu: bezpečnost pro pacienta. Brno: NCO NZO v Brně, 2012. s. 1-16.
  Detail

  RUBINA, A.; TESAŘ, Z. Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A. Vzduchotechnika a její význam pro vnitřní prostředí budov ve zdravotnictví. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2012. s. 1-14.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; WAGNER, J. MART AKUSTIK. Události na VUT v Brně, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 12-13. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; WAGNER, J. Akustika ve vzduchotechnice. TZB Haus Technik, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 22-24. ISSN: 1803- 4802.
  Detail

  RUBINA, A.; ANDRYS, P.; TESAŘ, Z. Požadavky na požární větrání z pohledu projektanta VZT a praxe. Topenářství, 2012, roč. 2011, č. 7, s. 20-23. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Praktické poznatky z měření vnitřního mikroklimatu koupelen. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu. Brno: 2012. s. 1-45.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P. Odborné posouzení vzduchotechniky a klimatizace CDP Přerov, Centrální dispečerské stanoviště. Brno: 2012. s. 1-30.
  Detail

  RUBINA, A.; MĚRKA, V. Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2011

  RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; BLASINSKI, P. Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 1-3. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Příklad z techniky prostředí - vlhkost vzduchu a sesychání dřeva. Topenářství, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 56-57. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. 100+ 1 Příklad z techniky prostředí. 1. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 167 s. ISBN: 978-80-7399-265- 1.
  Detail

  RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O. Software TERUNA v1. 5 Modul pro odpar vody z hladiny a návrh bazénových jednotek. Brno: 2011.
  Detail

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. s. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

  RUBINA, A.; TESAŘ, Z. Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O. Od nápadu k výrobku. Události na VUT v Brně, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 6-7. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; TESAŘ, Z. Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HÁJKOVÁ, L. Návrhový software pro tlumiče hluku. 2011.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. Příklad z techniky prostředí - tepelné čerpadlo. Topenářství. Praha: Technické vydavatelství Praha, 2011. s. 31-31. ISSN: 1211-0906.
  Detail

 • 2010

  RUBINA, A.; POSTUPA, M. Ochrana před hlukem a vzduchotechnika. Topenářství, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 2-4. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Ekonomické hodnocení výběru velikosti vzduchotechnické jednotky. Topenářství, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 34-35. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Ekonomické hodnocení návrhu vzduchotechnického potrubí. Topenářství, 2010, roč. 2010, č. 7, s. 34-36. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A. Modelování obrazů proudění vzduchu ve standardním operačním sále. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. Innovation of teaching for creative learning. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2010. 2010. s. 67-71. ISBN: 978-80-7204-705- 5.
  Detail

  RUBINA, A. Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sálekombinovaný, laminární strop. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. CT52 Technika prostředí - sbírka příkladů. 2010.
  Detail

 • 2009

  RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov. TZB- info, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Úspory energie pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnice. TZB- info, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2007

  RUBINA, A. Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory ve zdravotnictví - disertační práce. Brno: 2007. s. 5-146.
  Detail

  RUBINA, A. Recyklace tepla ve vzduchotechnice a klimatické podmínky ČR. In 8. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach 2007. 2007. ISBN: 978-80-8073-789- 4.
  Detail

 • 2006

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Využití termografie v TZB. TZB- info, 2006, ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Návrh klimatizačního systému s využitím tepelného modelu budovy. In konference Simulace budov a techniky prostředí 2006. 2006. ISBN: 80-01-03577- 8.
  Detail

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Zkušenosti s provozem vzduchotechnických zařízení pro čisté prostory. In konference Větrání a klimatizace 2006. 2006. ISBN: 80-01-03577- 8.
  Detail

 • 2004

  RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., KAŠPAR, A. Teplovzdušné vytápění rodinného domu očima projektantů vzduchotechniky. Topenářství, 2004, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINA, A. Klimatizace a větrání. ERA. 2004. ISBN: 80-86517-30- 6.
  Detail

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Modelování protisluneční ochrany budov. In Konferenci Klimatizace a větrání 2004. 2004. ISBN: 80-02-01598- 3.
  Detail

  RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Poznatky z projektování čistých prostor ve zdravotnictví. Vliv hydraulických vlastností potrubní sítě na funkčnost klimatizačního zařízení. Chlazení, klimatizace, 2004, ISSN: 1211- 1171.
  Detail

 • 2002

  RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., TESAŘ, Z. TERUNA - software pro modelování tepelného mikroklimatu budov a navrhování vzduchotechniky. 2002.

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.