Organizační struktura

Pedagogická komise AS VUT

Kompetence

Pedagogická komise AS VUT projednává a doporučuje / nedoporučuje Akademickému senátu VUT ke schválení vnitřní předpisy VUT, které stanovují legislativní rámec ve studijní oblasti VUT (zejména Studijní a zkušební řád VUT, Stipendijní řád VUT a Disciplinární řád pro studenty VUT). Dlouhodobě pracuje na přípravě realizace mezifakultní výuky poskytující studentům magisterských studijních programů možnost doplnit profil studia vlastním výběrem omezeného počtu volitelných předmětů jiných fakult. Usiluje o přípravu metodiky výpočtu zátěže pedagogů na jednotlivých fakultách VUT. Podílí se na přípravě směrnic (zejména pro vyplácení příspěvků z fondu pro studenty v tíživé životní situaci a směrnice pro specifický výzkum). Průběžně sleduje problematiku doktorských studijních programů.

Kontaktní údaje

Pedagogická komise AS VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Jarmila Cardová