REKTORÁT

Studijní oddělení+420 54114 5211
Sekretariát rektora+420 54114 5201-2
Sekretariát kvestora+420 54114 5500
Recepce - nonstop velín+420 54114 5111
Podatelna+420 54114 5112
Spojovací služba+420 54114 1111

FAKULTA ARCHITEKTURY

Studijní oddělení+420 54114 9915
Sekretariát děkana+420 54114 6603

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Studijní oddělení+420 54114 9918
Sekretariát děkana+420 54114 6334-5
Vrátnice Technická 10+420 54114 6110
Vrátnice Technická 12+420 54114 6112

FAKULTA CHEMICKÁ

Studijní oddělení+420 54114 9357-8
Sekretariát děkana+420 54114 9301

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Studijní oddělení+420 54114 9914
Sekretariát děkana+420 54114 1144

FAKULTA STAVEBNÍ

Studijní odděleníKontakty studijního oddělení FAST
Sekretariát děkana+420 54114 7102

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

Studijní oddělení+420 54114 9917
Sekretariát děkana+420 54114 2685

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

Studijní oddělení+420 54114 6806
Sekretariát děkana+420 54114 6802

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Studijní oddělení+420 54114 9913
Sekretariát děkana+420 54114 2169

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Studijní oddělení+420 54114 9961
Sekretariát ředitele+420 54114 8902

CEITEC - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

Recepce+420 54114 9669
Studijní oddělení+420 54114 9634
Sekretariát+420 54114 9610

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš