Organizační struktura

Komise pro tvůrčí činnost AS VUT

Do působnosti komise pro tvůrčí činnost AS VUT (dále KTČ) patří zejména § 9 odst. 1 písm. a), e), f) a i) zákona; § 9 odst. 2 písm. a) zákona. KTČ se zabývá problematikou hodnocení VaV, a to jak směrem k pracovníkům, tak k objektivnímu hodnocení projektů, vyvíjí snahu o motivaci ke spolupráci mezi fakultami na projektech, zabývá se problematikou osobního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti VaV, strategií rozvoje VaV na VUT ve smyslu jednotlivých investic a v budoucnu přijatých projektů, včetně rizik, která plynou z toho, že financování projektů se částečně děje z prostředků celoškolských. KTČ se bude dále věnovat mezioborové spolupráci v oblasti VaV mezi fakultami v doktorském studiu. Mimo jiné má kontrolovat přidělené institucionální finanční prostředky za přijaté publikace/projekty. V této oblasti KTČ spolupracuje s prorektorem pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti.

Kontaktní údaje

Komise pro tvůrčí činnost AS VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Jarmila Cardová