Detail projektu

Řízení odtoku vody z nádrže za povodňových situací pomocí metod umělé inteligence

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2006-01-24 - 2006-01-01)

O projektu

Řízení odtoku vody z nádrže za povodňových situací pomocí metod umělé inteligence

Popis anglicky
Using Artificial Intelligence for Control Water Discharge from Reservoir during Flood Passage

Klíčová slova
fuzzy regulator, optimalizace, neuronové sítě, operativní řízení

Klíčová slova anglicky
fuzzy regulator, optimization, neural networks, operative control

Označení

FRVŠ 1921/2006

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (24.01.2006 - nezadáno)

Výsledky

JAROŠ, L.; STARÝ, M. Using of Genetic Algorithms for Assessment of the Directing Discharge of Water from Reservoir. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 235-236. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

JAROŠ, L. Aproximace fuzzy inferenčního systému regulátoru odtoku vody z nádrže neuronovou sítí. In Zborník príspevkov. Bratislava: SHMU, Bratislava, 2006. s. 115 ( s.)ISBN: 80-88907-56-X.
Detail

JAROŠ, L.; STARÝ, M. Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. Brno: 2006. s. 47-54. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

JAROŠ, L. Vliv zadání parametrů fuzzy regulátorů na dosažené výsledky při řízení toku vody nádrží za povodňové situace. In Venkovská krajina. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 76-79. ISBN: 80-239-7166-2.
Detail