Detail publikace

Aproximace fuzzy inferenčního systému regulátoru odtoku vody z nádrže neuronovou sítí

JAROŠ, L.

Originální název

Aproximace fuzzy inferenčního systému regulátoru odtoku vody z nádrže neuronovou sítí

Anglický název

Fuzzy Inference System Approximation of Regulator by Neural Network for Water Runoff from Reservoir

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá možností aproximace fuzzy inferenčního systému (FIS) regulátoru odtoku vody z nádrže neuronovou sítí. Vhodnost využití fuzzy regulátoru v regulačním obvodu při řízení odtoku vody z povodí obsahující regulační prvky (vodohospodářské nádrže) byla již ověřena v (Starý, 2001), (Jaroš, 2005). Algoritmy řízení odtoku vody z nádrže byly zprogramovány ve vývojovém prostředí Matlab s využitím Fuzzy Logic Toolboxu. Výhodou použití tohoto toolboxu je jednoduchost při sestavování FIS a jeho značná stabilita v regulačním obvodu. Nevýhodou je jeho značná spotřeba strojového času na řešení. Druhým problematickým místem je, že se řešitelům v tomto vývojovém prostředí nepodařilo sestavené programy, při dodržení návodu, zkompilovat do samospustitelných *.exe souborů.

Anglický abstrakt

The main content of this contribution is fuzzy inference system approximation of using regulator in control algorithm of water outflow from reservoir. The applicability of using fuzzy-regulator in regulation circuit for outflow control from river basin containing regulation elements (reservoirs) was already verified (Starý, 2001), (Jaroš,2005). Control algorithms for outflow control of water from reservoir were written in the Matlab with the use of the Fuzzy Logic Toolbox. The advantage of using this toolbox is simplicity at fuzzy inference system (FIS) construction and considerable stability of regulation circuit. The disadvantage, with the use of Matlab environment with Fuzzy Logic Toolbox, is time demand for solution. The second problematic point is, that the authors in this development environment did not succeed in compiling the constructed programs into self starting *.exe files (observing the instructions).

Klíčová slova v angličtině

controlled outflow; fuzzy-regulator; Matlab; flood; Runge-Kutta 4th order; reservoir; fuzzy inference system; approximation matrix; neural network

Autoři

JAROŠ, L.

Rok RIV

2006

Vydáno

9. 11. 2006

Nakladatel

SHMU, Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

80-88907-56-X

Kniha

Zborník príspevkov

Strany od

115

Strany do

121

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT19744,
  author="Lubomír {Jaroš}",
  title="Aproximace fuzzy inferenčního systému regulátoru odtoku vody z nádrže neuronovou sítí",
  booktitle="Zborník príspevkov",
  year="2006",
  pages="7",
  publisher="SHMU, Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="80-88907-56-X"
}