Project detail

Řízení odtoku vody z nádrže za povodňových situací pomocí metod umělé inteligence

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-01-24 - 2006-01-01)

On the project

Řízení odtoku vody z nádrže za povodňových situací pomocí metod umělé inteligence

Description in English
Using Artificial Intelligence for Control Water Discharge from Reservoir during Flood Passage

Keywords
fuzzy regulator, optimalizace, neuronové sítě, operativní řízení

Key words in English
fuzzy regulator, optimization, neural networks, operative control

Mark

FRVŠ 1921/2006

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Jaroš Lubomír, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2006-01-24 - not assigned)

Results

JAROŠ, L.; STARÝ, M. Using of Genetic Algorithms for Assessment of the Directing Discharge of Water from Reservoir. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 235-236. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

JAROŠ, L. Aproximace fuzzy inferenčního systému regulátoru odtoku vody z nádrže neuronovou sítí. In Zborník príspevkov. Bratislava: SHMU, Bratislava, 2006. s. 115 ( s.)ISBN: 80-88907-56-X.
Detail

JAROŠ, L.; STARÝ, M. Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. Brno: 2006. s. 47-54. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

JAROŠ, L. Vliv zadání parametrů fuzzy regulátorů na dosažené výsledky při řízení toku vody nádrží za povodňové situace. In Venkovská krajina. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 76-79. ISBN: 80-239-7166-2.
Detail