Detail publikace

Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí

JAROŠ, L. STARÝ, M.

Originální název

Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí

Český název

Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Fuzzy regulátory použité při operativním řízení odtoku vody z povodí za povodní se vyznačují jednoduchostí a značnou stabilitou (Starý, 2001). Jejich použití v programovém prostředí MATLAB za použití Fuzzy Logic Toolboxu poskytuje programátoru značný komfort při jejich využití. Nevýhodou je však značná spotřeba strojového času při výpočtu a problematická kompilace sestavených algoritmů využívající fuzzy inferenční systém do strojového kódu. Autoři se snaží tento problém vyřešit aproximací sestaveného a odladěného fuzzy inferenčního systému fuzzy regulátoru neuronovou sítí a aproximační maticí, ve které je prováděna lineární interpolace. V příspěvku je na příkladu řízení hypotetické nádrže ukázána možnost aproximace proporcionálně integrálního fuzzy regulátoru uvedenými prostředky. Je ukázána vysoká přesnost provedené aproximace, která umožňuje nasazení příslušných aproximátorů při řešení praktických úloh v oblasti operativního řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací.

Český abstrakt

Fuzzy regulátory použité při operativním řízení odtoku vody z povodí za povodní se vyznačují jednoduchostí a značnou stabilitou (Starý, 2001). Jejich použití v programovém prostředí MATLAB za použití Fuzzy Logic Toolboxu poskytuje programátoru značný komfort při jejich využití. Nevýhodou je však značná spotřeba strojového času při výpočtu a problematická kompilace sestavených algoritmů využívající fuzzy inferenční systém do strojového kódu. Autoři se snaží tento problém vyřešit aproximací sestaveného a odladěného fuzzy inferenčního systému fuzzy regulátoru neuronovou sítí a aproximační maticí, ve které je prováděna lineární interpolace. V příspěvku je na příkladu řízení hypotetické nádrže ukázána možnost aproximace proporcionálně integrálního fuzzy regulátoru uvedenými prostředky. Je ukázána vysoká přesnost provedené aproximace, která umožňuje nasazení příslušných aproximátorů při řešení praktických úloh v oblasti operativního řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací.

Rok RIV

2006

Vydáno

03.10.2006

Místo

Brno

ISBN

80-214-3251-9

Kniha

Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006

Strany od

47

Strany do

54

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT19695,
  author="Lubomír {Jaroš} and Miloš {Starý}",
  title="Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí",
  annote="Fuzzy regulátory použité při operativním řízení odtoku vody z povodí za povodní se vyznačují jednoduchostí a značnou stabilitou (Starý, 2001). Jejich použití v programovém prostředí MATLAB za použití Fuzzy Logic Toolboxu poskytuje programátoru značný komfort při jejich využití. Nevýhodou je však značná spotřeba strojového času při výpočtu a problematická kompilace sestavených algoritmů využívající fuzzy inferenční systém do strojového kódu. Autoři se snaží tento problém vyřešit aproximací sestaveného a odladěného fuzzy inferenčního systému fuzzy regulátoru neuronovou sítí a aproximační maticí, ve které je prováděna lineární interpolace. V příspěvku je na příkladu řízení hypotetické nádrže ukázána možnost aproximace proporcionálně integrálního fuzzy regulátoru uvedenými prostředky. Je ukázána vysoká přesnost provedené aproximace, která umožňuje nasazení příslušných aproximátorů při řešení praktických úloh v oblasti operativního řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací.",
  booktitle="Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006",
  chapter="19695",
  journal="Nezařazené články",
  year="2006",
  month="october",
  pages="47--54",
  type="conference paper"
}