Detail publikace

Vliv zadání parametrů fuzzy regulátorů na dosažené výsledky při řízení toku vody nádrží za povodňové situace

JAROŠ, L.

Originální název

Vliv zadání parametrů fuzzy regulátorů na dosažené výsledky při řízení toku vody nádrží za povodňové situace

Anglický název

Influence of Fuzzy Regulator's Parameters on Runoff from Reservoirs during Flood

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá stanovením citlivostní analýzy výsledného řízeného odtoku vody z nádrže na počtu použitých funkcí příslušnosti pro jednotlivé vstupní a výstupní veličiny zvoleného typu fuzzy regulátoru. Pro zvolený hydrogram přítoku vody do nádrže byly stanoveny výsledné průběhy odtoku vody z nádrže v závislosti na předepsaném průběhu řídícího odtoku vody z nádrže. Výsledky byly porovnány a stanoveny výsledné koeficienty determinace a potřeby strojového času na řešení úlohy. Úloha byla zprogramována v prostředí MATLAB.

Anglický abstrakt

The contribution deals with the sensitivity analysis assessment of the final discharge control from a reservoir on membership functions number for input and output quantities used fuzzy regulator. For chosen inflow hydrograph of water to the reservoir were estimated final runoff forms depending on controlling quantity w(t). Results were compared, determination coefficients and values of computer time were estimated and discussed. The task was solved in MATLAB.

Klíčová slova v angličtině

determination coefficient; operative control; fuzzy regulator; flood; reservoir

Autoři

JAROŠ, L.

Rok RIV

2006

Vydáno

13. 5. 2006

Nakladatel

ZO ČSOP Veronica

Místo

Brno

ISBN

80-239-7166-2

Kniha

Venkovská krajina

Strany od

76

Strany do

79

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT18454,
  author="Lubomír {Jaroš}",
  title="Vliv zadání parametrů fuzzy regulátorů na dosažené výsledky při řízení toku vody nádrží za povodňové situace",
  booktitle="Venkovská krajina",
  year="2006",
  pages="76--79",
  publisher="ZO ČSOP Veronica",
  address="Brno",
  isbn="80-239-7166-2"
}