Směrnice č. 8/2019 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Děkanát FEKT - studijní oddělení (FEKTDěk SO)
Účinnost: od 19.11.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d192378