Vnitřní legislativa FEKT

Vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Organizační řády

   Některé normy mohou být neveřejné. Pro zobrazení neveřejných norem se přihlaste.

  Vyhlášky pro studenty

  Dlouhodobé záměry

  Kolektivní smlouvy

    Některé normy mohou být neveřejné. Pro zobrazení neveřejných norem se přihlaste.


   Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt