Směrnice č. 7/2018 - Pravidla pro příjímací řízení a podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 23.10.2018 - do 19.11.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d178190