Ostatní č. 1/2022 - Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FCH VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Účinnost: od 25.5.2022


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d227348