Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GAKAk. rok: 2022/2023

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 26.7.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IE52Analýza měřických datcs8Povinně volitelnýzkP - 393916ano
IE51Geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393916ano
IU54Prostorové modelování v systémech CADcs8Povinně volitelnýzkP - 393916ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA03Pravděpodobnost a matematická statistikacs7PovinnýzkP - 39ano
DB01Stavební fyzikacs7PovinnýzkP - 39ano
IE55Digitální zpracování obrazucs7Povinně volitelnýzkP - 393917ano
IE53Fyzikální geodéziecs7Povinně volitelnýzkP - 393917ano
IE54Geodetické sítěcs7Povinně volitelnýzkP - 393917ano
IU53Systémy řízení bází datcs7Povinně volitelnýzkP - 39 / C1 - 263917ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394823ano
DA01Matematikacs4Povinně volitelnýP - 394823ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394823ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IE57Družicová geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
IE58Fotogrammetriecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
IE59Informační systémy a digitální kartografiecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
IE56Inženýrská geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA02Matematika IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
3916 min. 2 IE52, IE51, IU54
3917 min. 2 IE55, IE53, IE54, IU53
3926 min. 2 IE57, IE58, IE59, IE56
4823 min. 1 DA58, DA01, DA61
4824 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA02, DA63, DA66, DA64