Detail předmětu

Digitální zpracování obrazu

FAST-IE55Ak. rok: 2022/2023

Techniky snímkového vylepšení,potlačení šumu,zvýraznění hran,extrakce a bodů pomocí interest operátorů, korelace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Metody získání digitálních snímků. Základní techniky zpracování digitálních obrazů.

Osnovy výuky

1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce.
2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry.
3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor).
4.Interest operátory.
5.Korelace.

Učební cíle

Úpravy snímků pro fotogrammetrické účely, filtrace,extrakce obrazových prvků, korelace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

J.A. Richards, Xiuping Jia: Remote Sensing Digital Image Analysis. Springer 2006
Kraus, K.: Photogrammetrie. Band 1. de Gruyter 2004

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce. 2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry. 3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor). 4.Interest operátory. 5.Korelace.