Detail specializace

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2021/2022

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Aktéři stavby měst na našem území

  Stavba měst je historicky ovlivňována více aktéry. Specifickou roli hrají iniciátor, investor, plánovač (architekt/urbanista), realizátor i uživatel staveb a prostranství ve městech. Cílem práce je identifikovat měnící se roli jednotlivých aktérů na našem území, zejména po první a druhé světové válce.

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 2. Aktéři stavby měst na našem území

  Stavba měst je historicky ovlivňována více aktéry. Specifickou roli hrají iniciátor, investor, plánovač (architekt/urbanista), realizátor i uživatel staveb a prostranství ve městech. Cílem práce je identifikovat měnící se roli jednotlivých aktérů na našem území, zejména po první a druhé světové válce.

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 3. Maloměsto, prostor a vůle

  Architektonické i urbanistické elementy, kreace a re-kreace veřejného prostoru, jeho obsahu, formy a charakteru a vliv architektonického uchopení na obraz, percepci a sociokulturní soudržnost komunity; Veřejný prostor, jeho singularity – náměstí v současnosti a predikce; Architektonické elementy, strukturální prvky, jejich substance, materialita a forma, jako primární sémiotické elementy a sociokulturní vnímání a užívání místa; Smysl, perpetualita, znaky a jejich významy; Kultura, kód, forma, genotyp a fenotyp; Stabilita a vitalita a jejich vzájemné působení;

  Školitel: Kiszka Josef, doc. Ing. arch.

 4. Panelová sídliště v České republice - domov nebo dočasné bydlení?

  Panelová sídliště v České republice (na Slovensku) představují poměrně vyhledávanou formu bydlení. Na základě nejrůznějších dat (např. údajů ze sčítání obyvatel z let 2001, 2011, 2021) lze analyzovat trendy vývoje místní komunity a ty konfrontovat s jejími potřebami. Představují sídliště stabilní domov nebo spíše dočasnou formu bydlení s příslušnými nároky na takovou lokalitu?

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 5. Shrinking cities

  Zmenšování měst tzv. Shrinking Cities se projevuje na různých místech světa v různých formách a je jedním z nejnáročnějších úkolů současné urbanistické teorie a praxe. Po roce 1989 se s tímto globálním a mnohostranným fenoménem začala potýkat i Česká Republika, a to nejen na úrovni města, ale i celých regionů.

  Školitel: Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.

 6. Soudobé metody komunikace a interdisciplinární kolaborace v urbanismu

  Výzkum v oblasti interdisciplinární spolupráce emergentními digitálními metodami umožňujícími vzájemnou kolaboraci a transfer poznatků mezi pedagogikou a praxí.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 7. Vodní plochy jako potenciál městských/vesnických aktivit

  Kvalitu života ve městech i obcích můžeme ovlivnit mnoha způsoby. Jedním z nich je také revitalizace okolí vodních toků, realizace nových a rekonstrukce stávajících vodních prvků, revitalizace nábřeží a přístavů. Města tak mohou získat kvalitnějsí životní prostředí, atraktivní místa pro bydlení, rekreaci, sport, kulturu a v neposlední řadě lepší ochranu proti povodním. Zanedbané a neudržované vodní plochy představují pro města i obce skrytý nevyužitý potenciál, který skýtá mnohé nové podoby veřejného prostoru a bydlení.

  Školitel: Dokoupilová Pazderková Kateřina, Ing. arch., Ph.D.

 8. Zaniklá sídla podél železné opony

  Spuštění železné opony po 2. světové válce, vysídlení německy mluvícího obyvatelstva, následné zřízení pohraniční stráže a reálné kroky k tzv. ochraně hranic vedly na mnoha místech pohraničí k zániku sídel. Česko-rakouské pohraničí po pádu železné opony (1989) poskytuje mnoho příkladů záměrného účelového zániku sídel a fragmentů osídlení v krajině. Znovu navázání česko-rakouské vzájemnosti a obnova společného kulturního dědictví je motivem k rehabilitaci a revitalizaci míst s pamětí, kulturním a duchovním potenciálem.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinný-ano