Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

FAST-DY01Ak. rok: 2020/2021

Předmět se skládá z vypracování a konzultace abstraktu doktorské práce a ústní zkoušky formou prezentace a dialogu.Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku.

Schopnost vést odborný dialog.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny a splněný zápočet z předmětu DY02 Konzultační výuka jazyka, ve kterém student nastuduje odbornou slovní zásobu z publikace vážící se k jeho doktorké práci a odevzdá psanou úlohu - shrnutí zásadních bodů publikace a její provázanost se studentovou doktorskou prací.
Znalosti akademického jazyka potřebného pro psaní akademických článků a prezentování lze získat v předmětech BYA11 Academic writing a BYA12 Academic Skills.

Literatura

odborné texty a studijní materiály připravené Ústavem SPV.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Student se ke zkoušce prihlásí emailem k vyučujícímu, u kterého absolvoval předmět DY02.
Student vypracuje abstrakt své dosavadní práce na doktorském projektu, zašle jej vyučujícímu a domluví se na konzultaci.
Termín zkoušky je vypsán individuálně po dohodě s vyučujícím.
Zkouška je ústní a probíhá formou prezentace a dialogu.

Cíl

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-GK doktorský

  obor GAK , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-GK doktorský

  obor GAK , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný