Detail předmětu

EPLAN - projektování v elektrotechnice

FEKT-XPC-EPLAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje problematice projektování se zaměřením na moderní softwarový nástroj EPLAN. Počítačová cvičení jsou zaměřené na praktické informace a zkušenosti s projektováním v elektrotechnice v prostřední softwaru EPLAN. Předmět nabídne seznámení se softwarem EPLAN, konkrétní řešení projektů, zautomatizování tvorby projektové dokumentace a zjednodušení procesů a podporou projektování se zaměřením na projekční praxi. Součástí jsou také informace o základech projektování včetně správných postupů, dimenzování prvků a technické dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Doporučeno předem absolvovat předmět XPC-PSD (Projektování silových a datových rozvodů) – není ale nutnou podmínkou. Dále jsou vyžadovány znalosti z oblasti teoretické elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu semestru budou studenti zpracovávat individuální praktický projekt. Tento projekt budou obhajovat na konci semestru. Projekt bude posouzen a ohodnocen body.
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s efektivním a moderním nástrojem pro projektování elektrotechnice - EPLAN, s jeho možnostmi, s různými přístupy k projektování, s databázovým systémem EPLAN, s možnosti propojení do výroby, s vytvářením automaticky generovaných reportů a funkcí. Dále je cílem vyškolit studenty schopné zhodnotit své nabyté vědomosti v praxi.
Student v předmětu získá teoretické i praktické základy o projektování v elektrotechnice a využívání softwaru EPLAN. Na základě těchto znalostí bude schopen samostatně program využívat a řešit základní problémy při projektování. Bude se orientovat v schématech, normách a v symbolech. Bude schopen vytvořit vlastní projekt, přístrojový blok, vytvořit vlastní artikl, funkční makro, generovat reporty a vyhodnocení a další.

Základní literatura

EPLAN Software, Uživatelská příručka – EPLAN electric P8, 2015 (CS)
Další studijní materiály budou dodány průběžně během semestru formou příručky pro studenty. (CS)
EPLAN - projektování v elektrotechnice - cvičení na počítači (skripta) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do předmětu, technická dokumentace, EPLAN, Vytváření dokumentace dle norem a standardů, Norma IEC 81 346, Vytvoření projektu, vlastnosti projektu, stránka projektu,uvodní projekt

2) Úvod do dimenzování a jištění. Začátkykreslení v EPLANu: Nová strana, Rastr, Vkládání přístrojů, Symboly spojů a přerušovací body, Blok struktury, Sloupcové funkční texty. Vkládání okénkového makra, Umístění kontaktů, Automatické číslování přístrojů, Vkládání stránkového makra, varianty symbolu.

3) Vkládání svorek, popis přístrojů, bod přerušení, přípojnice, vkládání obrázků. Pomocné kontakty stykače. Funkce výběr přístroje, příslušenství. Přístrojový blok, vytvoření symbolového/ okénkového makra, Vložení symbolového makra. Diagonální spoj, převedení symbolu na grafiku. Definiční bod potenciálu, aktualizace spojů. Logika napojení, Přístrojová svorka dvoustranná

4) Kreslení grafiky, kótování, Práce se svorkami, Číslování přístrojů, zpracování a definice svorkovnice, Nové svorky, vícepatrové svorky s můstky, Práce s kabely, Stínění kabelů.

5) Globální úprava uspořádání vlastností, Práce s konektory, Data Portal, Úprava rámečku

6) Přehled PLC karty, adresování, Napájení PLC karty, PLC připojení

7) Projekt maker, struktura projektu, zástupný objekt, Kontaktové pole, úprava křížových odkazů, Uspořádání skříně v 2D modelu, ručně umístěné vyhodnocení

8) EPLAN Pro Panel - uspořádání skříně 3D, Šablona vyhodnocení a vyhodnocení projektu, Kontrola projektu

9) Ukázka využití konceptu EPLAN v praxi

10) Zpracování cvičeného projektu