Detail předmětu

Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup

ÚSI-DSNB06Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na systémový přístup k identifikaci nebezpečí, analýze rizik, posuzování odhadnutých rizik a jejich snižování na přijatelnou úroveň u výrobních strojů a zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti ze stavby strojních zařízení a vysokoškolské matematiky a fyziky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní a má charakter oponování vypracované případové studie (semestrální práce) na téma posouzení bezpečnosti stroje a návrh preventivních opatření pro snížení rizika.

Učební cíle

Cílem je seznámení se současnými požadavky na bezpečnost výrobních strojů a zařízení, metodikami systémového přístupu identifikace nebezpečí u výrobních strojů, analýzou rizik, jejich posuzování a dokumentací.
Student předmětu se orientuje v požadavcích na bezpečnost výrobních strojů a zařízení a naučí se systematicky a metodicky přistupovat ke konstrukci, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů z hlediska jejich bezpečnosti.

Základní literatura

BLECHA, P. Výrobní stroje a technické znalectví. Sylabus přednášek pro kurs technického znalectví a likvidace pojistných událostí. VUT Brno - FSI, Brno 2006
MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0, ISBN 978-80-254-7980-3
MAREK, J. a kol. Management rizik v konstrukci výrobních strojů; ISSN 1212-2572
FAA Risk Management Handbook; 2009
AG Risk Management; June 2008; ISBN 1 921182 79 2

Doporučená literatura

Směrnice EU 2006/42/ES týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Zákony a nařízení vlády ČR týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Harmonizované normy týkající se bezpečnosti strojních zařízení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky bezpečnosti strojů a zařízení
2. Legislativa EU a ČR
3. Požadavky na české výrobce
4. Systémový přístup k bezpečnosti výrobních strojů a zařízení.
5. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – Checklist, Safety Review, DELPHI
6. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – FTA, ETA, FMEA, FMECA
7. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – CCA, HAZOP, HRA
8. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – What-If, RR, BRD
9. Ergonomické metody a techniky hodnocení strojů
10. Vybrané přístupy postuzování rizik
11. Požadavky na dokumentaci procesu posuzování rizik
12. Případová studie
13. Návaznost managementu rizik na zabezpečování jakosti

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor