Detail předmětu

Podvojné účetnictví

FEKT-XPC-POUAk. rok: 2023/2024

Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zájem o předmět.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečná zkouška - písesmná a ústní část.Max. 100 bodů, v rámci písemné části požadováno alespoň 50 bodů.
Přítomnost alespoň 70% na cvičeních.

Učební cíle

Posluchači se zorientují v základních pojmech, naučí se princip
podvojného účtování.
Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- zaúčtovat účetní případy na základě znalosti účetní osnovy;
- ukázat využití probíraných účtů (viz. osnova předmětu);
- vysvětlit funkci účetní uzávěrky;
- vysvětlit funkci účetní závěrky;
- určit dopady některých účetních případů do firemních financí.

Základní literatura

Skálová, J.: Podvojné účetnictví 2019, Grada Publishing Praha

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní úprava účetnitcví, základní pojmy účetnictví.
2. Účtová třída 2 - Finanční účty.
3. Účtová třída 1 - Zásoby.
4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek.
5. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy.
6. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
7. Účtová třída 7 - Závěrkové účty.
8. Komplexní příklad.
9. Opakování. 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní úprava účetnitcví, základní pojmy účetnictví.
2. Účtová třída 2 - Finanční účty.
3. Účtová třída 1 - Zásoby.
4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek.
5. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy.
6. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
7. Účtová třída 7 - Závěrkové účty.
8. Komplexní příklad.
9. Opakování. 

eLearning