Detail předmětu

Etika podnikání

FEKT-XPC-EPOAk. rok: 2023/2024

Etika - základní pojmy, hospodářská etika, firemní ektika. Firemní komunikace. Praní špinavých peněz, korupce, lobbing a jiné negativní ekonomické projevy ve společnosti. Právní prostředí v České republice - základní pojmy, některé problémové oblasti práva. Modelové situace v rámci nácviku komunikačních dovedností. Etiketa - nejčastější situace. Kulturní a ekonomické odlišnosti v Evropě, popř. v jiných zemích světa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zájem o předmět.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude udělen za zpracování eseje na předem dané téma a aktivní přístup při diskusích na přednáškách.
Doporučuje se vřele účast na přednáškách.

Učební cíle

Studenti budou schopni lépe zhodnotit konkrétní situace v podnikatelském prostředí v České republice, ale i v zahraničí. Na základě příslušného zhodnocení pak odvodí svůj vlastní názor na danou situaci. Dále, charakterizují strukturu právního systému v ČR a odvodí svá případná laická stanoviska v právní oblasti. Budou schopni aplikovat postupy v oblasti etikety, ať při běžném lidském kontatku či při speciálních příležitostech.
Studenti vysvětlují některé základní pojmy podnikatelské etiky, definují implementaci etiky do firemního prostředí. Diskutují aktuální negativní etické jevy s ekonomickým rozměrem ve společnosti. Demonstrují kulturní a ekonomické odlišnosti v rámci Evropy, popř. i dalších zemí. Charakterizují důležité pojmy a skutečnosti právního prostředí České republiky. Na modelových příkladech praktikují dovednosti z různých oblastí etikety.

Základní literatura

John Mole: Jiný kraj, jiný mrav, Praha 1995
Tuma, M.: Úspěšnost jednání podnikatelů. EPP. Práha 1994
Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikání, Management Press
Šroněk, I.: Kultura v mezinárodním podnikání, Grada, Praha, 2002
Kolektiv autorů: Manažerská etika II. + III. díl, ECONOMIA, Praha, 2001+2002
Dytrt, Z.: Etika v podnikatelském prostředí, Grada Publishing, Praha, 2006

Doporučená literatura

Antonín Langer: Úspěch veřejné promluvy, Praha 1993
Šťastný, V.: Etiketa aneb společenské chování v profesním styku, ASPI, Praha, 2005
Rolný, I., Lacina, L.: Globalizace, etika, ekonomika, nakl. Jan Piszkiewicz, Věrovany, 2004

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPAD-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

338 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Společenský styk, zvyky
Společenské normy
Bankety, rauty, recepce - jak je absolvovat
Rady vizážisty pro větší úspěch ve společnosti
Právní minimum pro podnikatele
Rétorika - základy verbálního projevu
Příprava přednášky, diskusního příspěvku, osobnost řečníka
Komunikační a diskusní trénink
Asertivní dovednosti - vyrovnání se s kritikou
Jiný kraj, jiný mrav - společenské zásady v zemích, se kterými podnikatel nejvíce komunikuje

eLearning