Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XPC-CA1Ak. rok: 2023/2024

Je probírán kurz CCNA Introduction to Networks, který se zabývá základy síťové komunikace. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce a mít základní znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Až 10 bodů za dílčí testy, bez požadavku na minimální bodový zisk.
Až 30 bodů za finální teoretický test u kterého je nutné získat alespoň 70% hodnocení daného testu.
Až 60 bodů za finální praktickou zkoušku, u které je nutné získat alespoň 67% hodnocení.
V celkovém součtu je pak nutné získat alespoň 75% všech možných bodů, což představuje následně 50 bodů VUT.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy síťové komunikace. Předmět zahrnuje první kurz Cisco akademie CCNA (Cisco Certified Network Associate) v nejnovější verzi.
Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely ISO/OSI a TCP/IP,
- popsat jednotlivé vrstvy TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- provést základní zabezpečení síťových prvků.

Základní literatura

Cisco Networking Academy: Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco press, USA, 2020, ISBN-13: 978-0-13-663366-2. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, současné počítačové sítě
2. Základní konfigurace přepínače a koncového zařízení
3. Protokolové sady
4. Fyzická vrstva, číslovací systémy
5. Spojová vrstva, přepínaní na Ethernetu
6. Síťová vrstva, překlad adres
7. Základní konfigurace směrovače, IPv4 adresování
8. IPv6 adresování, ICMP
9. Transportní vrstva
10. Aplikační vrstva
11. Základy bezpečnosti sítí
12. Budování malé sítě
13. Opakování a propojování dílčích témat

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do laboratoří, předmětu, seznámení s programem Packet Tracer, práce s operačním systémem IOS, počáteční konfigurace přepínače, konektivita
2. Základní konfigurace přepínače a koncového zařízení, použití Wiresharku k zobrazení síťového provozu, připojení k fyzické vrstvě v kabelových i bezdrátových sítích
3. Vyhodnocování Ethernet rámců ve Wiresharku, zobrazení MAC adres zařízení, zobrazení přepínací tabulky přepínače
4. Identifikace MAC adres a IP adres, vyhodnocování ARP tabulky, IPv6 objevování sousedů
5. Počáteční konfigurace směrovače, připojení směrovače do LAN, hledání problémů spojených s výchozí bránou sítě
6. Základní konfigurace zařízení, podsíťování v IPv4 síti, výpočty podsítí
7. Ukázka práce s VLSM typem adresování, konfigurace IPv6 adresování
8. Identifikace IPv6 adres, implementace a verifikace podsíťování v IPv6
9. Použití ICMP k testování síťového připojení, pozorování DNS překladu, konfigurace bezpečných hesel a SSH
10. Zabezpečení síťových zařízení, testování latence v síti pomocí pingu a traceroute
11. Hledání chyb ve funkčnosti konektivity, interpretace výpisu typu show
12. Pokročilý scénář práce v sítích s cisco zařízeními, hledání chyb v konfiguracích a sítích
13. Opakování a propojení dílčích znalostí

eLearning