Detail předmětu

CISCO akademie 5 - CCNP

FEKT-XPC-CA5Ak. rok: 2023/2024

Předmět je založen na aktuálním a oficiálním Cisco CCNP Enterprise kurzu Advanced Routing (ENARSI). Tento kurz je druhým kurzem v sérii Cisco CCNP Enterprise a věnuje se pokročilému směrování, redistribuci, zabezpečeni sítě na datové a managementové rovině, VPN technologiím a nástrojům pro správu podnikových sítí. Tento kurz se také zaměřuje na řešení problémů v různých oblastech sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce. Znalost základních principů IP sítí. Absolvované kurzy CISCO CCNA.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student je hodnocen pomocí teoretického testu a praktické zkoušky. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy implementace a řešení problémů s pokročilým směrováním a redistribucí pro směrovací protokoly OSPF, EIGRP a BGP. Studenti budou také seznámeni s VPN technologiemi, zabezpečením infrastruktury a nástroji pro správu podnikových sítí.
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
• Hledat a odstraňovat problémy spojené s IP adresací a statickým směrováním.
• Nastavovat a opravovat EIGRP protokol pro IPv4 a IPv6.
• Nastavovat a řešit problémy s OSPF protokolem pro IPv4 a IPv6.
• Nastavovat BGP, ovlivňovat výběr cesty a řešit problémy s BGP protokolem.
• Nastavovat a používat Route mapy.
• Konfigurovat a řešit problémy s redistribucí mezi různými směrovacími protokoly.
• Nastavovat VRF a zabezpečené DMVPN tunely.
• Nastavovat a používat ACL pro IPv4 a IPv6.
• Konfigurovat zabezpečení infrastruktury sítí.
• Nastavovat a používat různé nástroje pro správu sítí.

Základní literatura

LACOSTE, Raymond, Brad EDGEWORTH. CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Cert Guide. Cisco Press, 2020. ISBN-10: 1-58714-525-1. ISBN-13: 978-1-58714-525-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Adresace IPv4 a IPv6, směrování

2. Pokročilá konfigurace EIGRP protokolu

3. EIGRPv6 a řešení problémů s EIGRP

4. Pokročilá konfigurace OSPF a řešení problémů s OSPFv2

5. OSPFv3 a řešení problémů

6. Pokročilá konfigurace BGP

7. BGP výběr nejlepší cesty a řešení problémů

8. Route Mapy a Policy Based Routing

9. Redistribuce a řešení problémů

10. VRF, MPLS a zabezpečený DMVPN tunel

11. Řešení problémů s ACL pro IPv4 a IPv6 a prefix listy.

12. Zabezpečení infrastruktury a nástroje pro správu sítí.

 

eLearning