Detail předmětu

Základy počítačové grafiky

FIT-IZGAk. rok: 2023/2024

Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikací. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní. Metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, NURBS), ořezávání polygonů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. Metody a algoritmy pro: transformaci objektů ve 2D a 3D, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Základní principy metod fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Problematiku vzniku aliasu a metody jeho odstranění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

 • Je nezbytné mít základní znalosti programování v jazyku C.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Projekt - 20 bodů.
  • Projekt studenti odevzdávají elektronicky prostřednictvím informačního systému a je hodnocen na konci semestru.
 • Plnění úkolů na cvičeních, 6 x 3 bodů - 18 bodů.
 • Půlsemestrální test - 10 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 52 bodů.
  • Minimum pro závěrečnou písemku je 20 bodů.
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů.

 

 • V odůvodněných případech lze cvičení nahradit v jiném, než zapsaném termínu a půlsemestrální zkoušku rozšířením závěrečné zkoušky.

Učební cíle

Studenti získají přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky.

 • Seznámí se se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů.
 • Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů.
 • Porozumí principům vzniku aliasu a metodám antialiasingu.
 • Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén.
 • Porozumí principům použití hlavních 2D a 3D grafických rozhraní (např. OpenGL) a naučit se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení ve 2D a 3D.

Základní literatura

Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P., Žára, J.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, ComputerPress, 2005 (CS)

Doporučená literatura

Hughes, John F., et al., Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2014
Lengyel, E.: Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, 3rd Edition, 2012
Watt, Alan H., 3D Computer Graphics, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1999. 
Gomes J., et al., Computer Graphics: Theory and Practice, CRC Press, 2012.
Sellers, G., et al., OpenGL Superbible: Comprehensive Tutorial and Reference, 7th Edition, 2015.
Course slides and lecture recordings (EN)
Materiály k přednáškám a video záznamy přednášek (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DES_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Rastrová a vektorová grafika. Barvy a barevné modely. Redukce barevného prostoru, barevný a monochromatický obraz.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Vyplňování uzavřených oblastí.
 4. Transformace ve 2D a 3D.
 5. Základy vykreslování 3D scény, 3D transformace a projekce.
 6. Základní principy 2D grafických API, minimalistické 2D kreslítko.
 7. Antialiasing. Ořezání ve 2D a 3D.
 8. Křivky v počítačové grafice.
 9. Reprezentace 3D objektů.
 10. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Úvod do OpenGL.
 11. Řešení viditelnosti 3D objektů.
 12. Textury a texturování. Moderní počítačová grafika a 3D grafická API.
 13. Základy fotorealistického zobrazování, raytracing a radiozita.

Cvičení na počítači

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Redukce barevného prostoru.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
 4. 3D Transformace.
 5. Zobrazování 2D křivek v rastru.
 6. Zobrazování 3D scény a základy OpenGL.

Projekt

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatně řešený projekt vztahující se k problematice předmětu.

eLearning