Detail předmětu

Technická angličtina pro NMS

FSI-7AZMAk. rok: 2023/2024

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B2 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v technických profesích. Písemná část testuje znalosti gramatiky a technické slovní zásoby získané předchozím studiem. Ústní část ověřuje schopnost aktivního použití jazyka, tj. zda je student schopen použít specifické jazykové prostředky a dovednosti potřebné v technických profesích (např. popsat proces, napsat zprávu apod.).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládá se aktivní znalost profesní slovní zásoby a gramatiky v rozsahu povinné literatury kurzů A5 a A6 (viz karty předmětů).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti relevantní slovní zásoby a gramatických struktur na úrovni B2. Hodnotí se pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat profesní slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.


Výuka neprobíhá.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B2 se zaměřením na potřeby technických profesí.


Student, který úspěšně složí zkoušku 7AZM dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B2 a obsahu kurzů A5 a A6 (viz karty předmětů).

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Oxford English for Careers: Technology 2, OUP, 2008 (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A5-A6 v roce 2019/2020 a dříve) (EN)
BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2 (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A5-A6 v roce 2020/2021 a později) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-AIŘ-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-ETI-P magisterský navazující

  specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-FIN-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-IMB-P magisterský navazující

  specializace BIO , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace IME , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-KSI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-KSB-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-LKT-P magisterský navazující

  specializace STL , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace TLT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-MAI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-MTI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-MET-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-PRI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-PDS-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-PMO-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-STG-P magisterský navazující

  specializace MTS , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace STG , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace STM , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program N-VSR-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá