Detail předmětu

Angličtina 6

FSI-A6Ak. rok: 2023/2024

Kurz pokrývá jazykové dovednosti na úrovni B2 potřebné pro úspěšnou komunikaci v technických profesích.

Jazyk výuky

angličtina

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni B1 a látku odpovídající obsahu předmětu A5.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravy také absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. V průběžných testech je možno získat 50 bodů, k splnění podmínek udělení zápočtu je požadováno dosáhnout alespoň 30 bodů. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem.


Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence.

Učební cíle

Cílem kurzu je vybavit studenty pro komunikaci v zaměstnání a v akademickém prostředí v technických oborech.

Student, který úspěšně absolvuje kurz A6 si osvojí profesně orientovanou slovní zásobu a dovednosti potřebné pro porozumění hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti a vysvětlit postupy s důrazem na potřeby technických profesí.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2. (EN)

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English Vocabulary and Grammar. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-902741-76-5. (EN)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, U7 - popis vývoje, srovnávání, vyjádření kontrastu
2. U7 - vysvětlení technologie, parafrázování, analogie
3. U8 - spekulace o minulosti, modální slovesa s minulým infinitivem, logistika
4. U8 - vyjádření souhlasu/nesouhlasu, bezpečnost v práci, nepřímé otázky
5. 1. zápočtový test, U9 - vyjádření návrhu nebo doporučení, schůzka s klientem
6. U9 - vymezující vztažné věty, vyjádření podmínek, alternativ, pracovní smlouva
7. U10- technické psaní, psaní zprávy
8. U10- řešení problémů, účast na schůzi (2)
9. 2. zápočtový test, U11 - práce s daty, vyjádření kauzality (2), třetí kondicionál
10. U11 - shrnutí obsahu, abstrakt, fráze signalizující záměr komunikace
11. U12 - vyjádření pořadí událostí, příčestí perfekta, vyjádření schopnosti a nutnosti v minulosti
12. U12 - přesvědčování, debatování, frázová slovesa
13. 3. zápočtový test