studijní program

Přesná mechanika a optika

Fakulta: FSIZkratka: N-PMO-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0533A270001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 16.7.2020 - 16.7.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Fyzika Optika 50
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 50

Cíle studia

Cílem studia je vybavit absolventy bakalářských studijních programů zaměřených na strojní inženýrství, optiku, fyziku, biofyziku a příbuzné oblasti znalostmi a dovednostmi, které jim umožní buď pokračovat v dalším doktorském vzdělávání v oblastech, jako je aplikovaná optika, fyzikální inženýrství, optické inženýrství, metrologie, biofotonika a příbuzných oblastech, nebo pracovat ve výrobních podnicích či high-tech firmách zaměřených na řešení problematiky vycházející ze zmíněných oblastí, jako je konstrukce přístrojů a zařízení založených na pokročilých fyzikálních a optických principech. Studium vychází ze širokého matematicko-fyzikálního základu doplněného pokročilými poznatky z oblasti inženýrství, zejména z oblasti konstruování a jeho počítačové podpory, nebo poznatky z oblasti biologie na úrovni potřebné pro práci v hraničních oblastech výzkumu a vývoje.

Profil absolventa

Znalosti: Student získá široké teoretické a experimentální znalosti v oblasti světelné a částicové optiky, mikroskopie a spektroskopie, konstrukce přístrojů a zařízení. Tento komplex teoretických a experimentálních znalostí mu umožní porozumět optickým zařízením a přístrojům a zvládnout principy jejich konstrukce. Významnou část vzdělávání tvoří vlastní práce studentů v laboratořích ústavu vybavených nejmodernějšími zařízeními. K vysoké úrovni vzdělávání přispívá rovněž i možnost využití personálního a materiálního zázemí poskytovaného výzkumnou infrastrukturou CEITEC a rozsáhlá mezinárodní spolupráce ústavu v oblasti výzkumu a vzdělávání umožňující studentům strávit ucelenou část studia v zahraničí.
Dovednosti: Absolventi budou schopni řešit komplexní fyzikálně-inženýrské problémy na úrovni experimentální i teoretické. Student získá dovednosti v oblastech inženýrské optiky a přesné mechaniky, včetně mikro a nano mechaniky.
Kompetence: Absolventi studijního programu budou schopni tvůrčím způsobem užívat fyzikální metody a postupy při konstrukci fyzikálních a optických zařízení a při jejich užití v různých oblastech vývoje a výzkumu. Absolventi se uplatní ve výrobních podnicích a high-tech firmách, zejména s technologickým a přístrojovým zaměřením, na pracovištích základního i aplikovaného výzkumu u nás i v zahraničí. Vzhledem k získané šíři znalostí a dovedností jsou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech nejen fyziky a inženýrství, mohou být také členy týmů například v oblasti biologie, chemie či lékařství. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu zaměřeném zejména na aplikovanou optiku, fyzikální inženýrství, biofotoniku a nanotechnologie.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu PMO najdou vysoké uplatní ve výrobních podnicích a high-tech firmách, zejména s technologickým a přístrojovým zaměřením, na pracovištích základního i aplikovaného výzkumu u nás i v zahraničí. Díky získání znalostí a dovedností budou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech nejen optiky, fyziky a inženýrství, mohou být také členy týmů například v oblasti biologie, chemie či lékařství.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součásti SZZ
1. Obhajoba diplomové práce
2. Fyzikální metody v optice a v konstrukčním inženýrství (Inženýrská optika, Mikroskopie a spektroskopie, Částicová optika, Konstrukce přístrojů a optomechanika)
3. Volba jednoho tématu ze tří možností (s ohledem na zaměření diplomové práce)
a) Optika a její aplikace (Vlnová optika, Inženýrská optika, Fotonika)
b) Inženýrský návrh přístrojů a zařízení přesné mechaniky (Konstrukce přístrojů a optomechanika, Inženýrská optika, Částicová optika)
c) Aplikace optických přístrojů (Mikroskopie a spektroskopie, Částicová optika)
(V závorce jsou uvedeny stěžejní předměty vztahující se k danému tematickému okruhu)

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu zaměřeném zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku a nanotechnologie.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TK1Konstrukce přístrojů a optomechanika Ics8Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 52ano
TSOSpeciální optické praktikumcs5PovinnýklL - 39ano
TAOVlnová optikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
TKKÚvod do konstrukce přístrojůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Aano
TZOZáklady optikycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26 / C1 - 26Skupina č. 1 typu Aano
RMAMatematika - Vybrané statěcs5Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 26Skupina č. 2 typu Aano
RMBMatematika - Základní statěcs5Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 26Skupina č. 2 typu Aano
TEB-AExperimentální biofotonikaen3VolitelnýkolP - 13 / L - 13ne
TUPÚvod do programovánícs2VolitelnýCPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TFOFourierovské metody v opticecs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
TK2Konstrukce přístrojů a optomechanika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 39ano
TSYMEMS a NEMS systémycs3PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
TCSOptické konstruovánícs3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
TVPVědecký projektcs4PovinnýklL - 52ano
TAIAnalýza inženýrského experimentucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13Skupina č. 3 typu Aano
4MMatematika IVcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13Skupina č. 3 typu Aano
T0SOptický proseminářcs2Volitelnýzá,zkP - 10 / L - 6 / C1 - 10ano
0PPTPrůmyslový projekt (N-FIN, N-PMO)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TCOČásticová optika a elektronová mikroskopiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 14 / CPP - 12ano
RFO-AFotonikaen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TIOInženýrská optikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 12 / C1 - 14ano
TMKOptická mikroskopie a spektroskopiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
TPEPočítače v experimentucs2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
TOPPředdiplomní projekt (N-PMO)cs5PovinnýCPP - 65ano
TDSSeminář k diplomové práci I (N-PMO)cs3PovinnýC1 - 26ano
TNENelineární optikacs2VolitelnýP - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs2VolitelnýP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TPPDiplomový projekt (N-PMO)cs18PovinnýVD - 156 / CPP - 52ano
TSPSeminář k diplomové práci II (N-PMO)cs3PovinnýC1 - 13ano
TSSSpeciální seminář (N-PMO)cs3PovinnýC1 - 26ano
TOVTechnologie optické výrobycs4PovinnýkolP - 13 / L - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0VolitelnýzkK - 1ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs2VolitelnýP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu A 1 TKK, TZO
Skupina č. 2 typu A 1 RMA, RMB
Skupina č. 3 typu A 1 TAI, 4M