Detail předmětu

Czech language

FEKT-XPA-CJ1Ak. rok: 2022/2023

Předmět Český jazyk pro cizince se vyučuje hlavně přímou metodou s využitím audiovizuálních pomůcek; v nezbytných případech se vysvětlení opírá o angličtinu. Mimořádná pozornost je věnována pochopení ohebnosti českého jazyka, skloňování, časování, stupňování a gramatickým rodům.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni používat český jazyk v běžných situacích v obchodě, v restauraci, ve škole, na ulici.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test a pravidelná účast ve výuce (75 %) jsou požadavky k úspěšnému ukončení předmětu. 

Osnovy výuky

Úvod do studia českého jazyka
Představování, pozdravy, oslovování, názvy národností; česka abeceda a výslovnost; čísla; sloveso být; gramatický rod; rodina; ukazovací zájmena; přídavné jméno + podstatné jméno; akuzativ; ve městě; nominativ a akuzativ přivlastňovacích zájmen; v restauraci; jídlo; slovesa mít, chtít, vědět, jít, jet, moci, jíst


 

Učební cíle

Naučit studenty českému jazyku do té míry, aby byli schopni samostatně zvládat běžné komunikační situace. V další fázi pak zvyšovat úroveň jejich znalostí českého jazyka tak, aby se mohli účastnit zdejšího společenského a kulturního dění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres, A1/1, English Appendix, Workbook+CD, 2. oprav. vyd., Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-079-8 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPA-ELE bakalářský

  specializace BPA-ECT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace BPA-PSA , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  , 3. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPAD-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPAD-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-SAP magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning