Detail předmětu

Scénografie

FA-SCE-KAk. rok: 2022/2023

Scénografie byla ve 20. století častým předmětem zájmu a rozšířením pole působnosti významných výtvarných umělců a architektů. Po vzniku samostatných studijních oborů scénografie na divadelních akademiích a na VŠUP ve druhé polovině 20. století se obory vizuálních umění a architektura od scénografie vzdálily a mezioborové průniky byly čím dál vzácnější. Scénografie je přitom mostem mezi disciplínami vizuálních a prostorových oborů umění a literaturou a hudbou. Je nanejvýš žádoucí a společensky prospěšné, aby tyto zpřetrhané vazby byly obnoveny.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Výsledky učení předmětu

– Student je seznámen s dějinami scénografie i s posledním vývojem scénografie (divadlo, film, audiovize).
– Student pochopí zvláštnosti oboru, způsobu práce s textem a zvukem, rozvine svou představivost a fantazii.
– Student je seznámen se scénickými a expozičními technologiemi.
– Student je seznámen s procesem návrhu scény pro divadelní inscenaci.
– Student umí vytvořit story-board krátkého audio-vizuálního díla.

Literatura

BROCKETT, Oscar Gross; MITCHELL, Margaret; HARDBERGER, Linda. Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States. State College: Pennsylvania State University, 2010. ISBN 978-0292722736. (EN)
HOWARD, Pamela. What is Scenography? London: Roultledge, 2009. ISBN 1134027680. (EN)
CHOI KWAN LAM, Margaret. Scenography as New Ideology. In: Contemporary Curating: The Notion of Staging in Exhibitions. Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2014. ISBN 3954892170 (EN)
COLLINS, Jane; NISBET Andrew (Ed.) Theatre and Performance Design: A Reader in Scenography. London: Roultledge, 2012. ISBN 1136344527. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován v seminářích, které jsou doplněny exkurzemi. Nedílnou součástí jsou vlastní návrhy studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě zadané semestrální práce. S obsahem je student seznámen v prvním semináři.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Základní teoretické znalosti. Dějiny scénografie a současný vývoj. Srovnání architektonického a výtvarného díla s dílem scénografickým tvůrců, kteří se věnovali oběma disciplínám. Technické, materiálové a konstrukční možnosti, bezpečnost. Součástí bloku jsou exkurze do vybraných divadel.
II. Návrhová část:
– Rozbor literárně-dramatického textu a jeho převod do prostorového vyjádření
– Vypracování story-boardu krátkého audio-vizuálního díla
– Zpracování návrhu scény pro divadelní inscenaci v modelu a grafickém vyjádření

Cíl

Seznámení s dějinami scénografie i s posledním vývojem nejen v oblasti divadla, ale i filmu a audiovize. Pochopení zvláštností oboru, způsobu práce s textem a zvukem, rozvoj představivosti a fantazie, které v performativních oborech mají jiné možnost než v samotné architektuře. Proniknutí do scénických a expozičních technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na seminářích, lze omluvit v závažných případech. Nahrazení konzultací s vyučujícím po domluvě.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor