Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2022/2023

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Výchova univerzálního odborníka v oblasti architektury a projektanta-architekta. Bakalář je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních projektových kancelářích a dalších institucích.

Klíčové výsledky učení

Výchova je zaměřena k získání takových znalostí a dovedností, aby byl schopen řešit základní úlohy navrhování obytných, veřejných a výrobních staveb, rekonstrukcí budov a jejich interiérů, a to od širších

Profesní profil absolventů s příklady

Čtyřletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Dlouhodobější praxí, jejíž limit stanoví Česká komora architektů, se autorizačním procesem může změnit ve statut autorizované osoby.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VY1Digitální zobrazování Ics2PovinnýCPP - 26ne
MAGMatematika a geometriecs4PovinnýklP - 26 / S - 26ne
PS1Pozemní stavitelství Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ne
STMStavební materiálycs3PovinnýzkP - 26ne
TK1Teorie konstrukcí Ics3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ne
TY2Typologie II - veřejné stavbycs1PovinnýP - 12ne
TY1Typologie I - obytné stavbycs1PovinnýzkP - 12ne
VT1Výtvarná tvorba Ics2PovinnýklVA - 26ne
ZARZáklady architekturycs8PovinnýklP - 26 / S - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR2Dějiny architektury IIcs2PovinnýzkP - 26ne
VY2Digitální zobrazování II cs, en2PovinnýCPP - 26ne
IG1Informační gramotnost 1cs1PovinnýS - 26ne
IAV1Interiér a výstavnictvícs2PovinnýklP - 26 / S - 26ne
PS2Pozemní stavitelství IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ne
SOASoudobá architektura cs2PovinnýklP - 26ne
TK2Teorie konstrukcí IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ne
TY3Typologie III - veřejné stavbycs2PovinnýzkP - 26ne
U11Urbanismus I - základy a vývojcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 14ne
VT2Výtvarná tvorba II - barvacs2PovinnýklVA - 26ne
ZANZáklady architektonického navrhovánícs7PovinnýklA - 65ne
BA1Angličtina pro začátečníky en1Povinně volitelnýCj - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR3Dějiny architektury IIIcs2PovinnýzkP - 26ne
VY3Digitální zobrazování IIIcs2PovinnýCPP - 26ne
NK1Nosné konstrukce Ics2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 14ne
ORPObnova a rekonstrukce památekcs4PovinnýzkP - 26 / C1 - 26ne
PS3Pozemní stavitelství IIIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ne
U23Sídla a osídlenícs1PovinnýklP - 12 / P - 12 / S - 12 / S - 12ne
TY4Typologie IV - průmyslové stavbycs1PovinnýzkP - 12ne
TY5Typologie V - zemědělské stavbycs1PovinnýzkP - 12ne
BA2Angličtina pro mírně pokročiléen1Povinně volitelnýCj - 26ano
AT1Ateliér malé stavby - DŮMcs10Povinně volitelnýklA - 104ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
APEAplikovaná ekologiecs2Povinnýzá,zkP - 12 / COZ - 14ne
DR4Dějiny architektury IVcs2PovinnýzkP - 26 / EX - 20ne
VY4Digitální zobrazování IVcs, en2PovinnýCPP - 26ne
NK2Nosné konstrukce IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 14ne
PS4Pozemní stavitelství IVcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ne
U22Urbanismus II - stavba městcs4Povinnýzá,zkP - 12 / S - 39ne
BA3Angličtina pro středně pokročilé Ien1Povinně volitelnýCj - 26ano
AT2Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTOcs11Povinně volitelnýklA - 104ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR5Dějiny architektury Vcs2PovinnýzkP - 26ne
KOA1Kompozice architekturycs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ne
NK3Nosné konstrukce IIIcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
PR1Prostředí staveb Ics2PovinnýklP - 12 / S - 14ne
U23Sídla a osídlenícs1Povinnýzá,zkP - 12 / P - 12 / S - 12 / S - 12ne
TB1Technika budov Ics3Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ano
URKUrbanismu IV - Urbanistická kompozicecs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ne
VT5Výtvarná tvorba V - počítačová grafikacs2PovinnýklVA - 26ano
BA4Angličtina pro středně pokročilé IIen3Povinně volitelnýCj - 26ano
AT3Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTOcs10Povinně volitelnýklA - 1043rocnik_zimni_atelierano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PR2Prostředí staveb IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 14ne
SOCSociologiecs1PovinnýklP - 18ne
TINTechnická infrastrukturacs2PovinnýklP - 26ne
TB2Technika budov IIcs3Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ne
TEATeorie a estetika architekturycs2PovinnýzkP - 26 / S - 12ne
UR5Urbanismus - územní plánovánícs, en2PovinnýklP - 26 / S - 14ano
VT6Výtvarná tvorba VI - modelové technikycs2PovinnýklVA - 26ne
AAP-KAktuální architektura vnitřního prostorucs2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 143rocnik_Bc_ PV_ LSano
ARB-KArchitektura bez bariércs2Povinně volitelnýP - 4 / S - 14 / EX - 83rocnik_Bc_ PV_ LSne
DAK-TDějiny architektonické kresbycs1Povinně volitelnýzkC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
DEM-KDesign manuálcs2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 143rocnik_Bc_ PV_ LSano
XPR-NEExperimentáriumen2Povinně volitelnýklC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSne
XPR-NExperimentáriumcs2Povinně volitelnýkl3rocnik_Bc_ PV_ LSne
GRT-NEGrafické technikyen2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen3Povinně volitelnýklP - 26 / VT - 24 / EX - 2 / C1 - 23rocnik_Bc_ PV_ LSano
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2Povinně volitelnýzá,zkC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
SPA-KStrukturální principy v architektuřecs2Povinně volitelnýklC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
VST-KVýstavnictvícs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 43rocnik_Bc_ PV_ LSne
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2Povinně volitelnýklP - 2 / S - 243rocnik_Bc_ PV_ LSano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2Povinně volitelnýklC1 - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_Bc_ PV_ LSano
AT4Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ Ics14Povinně volitelnýklA - 1043rocnik_letni_atelierano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ASTAktuální stavební technikycs2PovinnýklP - 26ano
DV1Dějiny výtvarného umění Ics2PovinnýzkP - 26ano
SP1Stavební právo Ics, en1PovinnýzkP - 26ano
SPRStavební projektcs5PovinnýklA - 65ano
TVKTvorba krajinycs2Povinnýzá,zkP - 20 / S - 4ano
VT7Výtvarná tvorba VIIcs2PovinnýklVA - 26ano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2Povinně volitelnýP - 4 / S - 14 / EX - 84rocnik_zimni_PVano
ARB-KArchitektura bez bariércs2Povinně volitelnýP - 4 / S - 14 / EX - 84rocnik_zimni_PVano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs2Povinně volitelnýklP - 10 / EX - 404rocnik_zimni_PVano
DEM-KDesign manuálcs2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 144rocnik_zimni_PVano
DTA-NDigitální techniky pro architektycs2Povinně volitelnýklC1 - 264rocnik_zimni_PVne
GRT-NGrafické technikycs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
GRT-NEGrafické technikyen2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
IA1-TInterpretace architektury 1cs2Povinně volitelnýS - 264rocnik_zimni_PVano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
KOA-TKompozice v architektuřecs2Povinně volitelnýklP - 16 / S - 104rocnik_zimni_PVano
UT1-TModerní vývoj a teorie urbanismu 1cs2Povinně volitelnýS - 264rocnik_zimni_PVano
NS5-KNavrhování staveb 5 – průmyslové stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 264rocnik_zimni_PVano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2Povinně volitelnýzkS - 264rocnik_zimni_PVano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýklP - 22 / EX - 44rocnik_zimni_PVano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
RIO-KERekonverze uvolněných industriálních objektůen2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
SAP-KSakrální prostorcs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
SCE-KScénografiecs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 44rocnik_zimni_PVano
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2Povinně volitelnýklS - 16 / EX - 104rocnik_zimni_PVano
TEM-TTektonické modelycs3Povinně volitelnýklS - 134rocnik_zimni_PVano
UMR-KUmělecká řemeslacs2Povinně volitelnýklS - 4 / EX - 204rocnik_zimni_PVano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 44rocnik_zimni_PVano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs2Povinně volitelnýklCp - 264rocnik_zimni_PVano
VST-KVýstavnictvícs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 44rocnik_zimni_PVano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 244rocnik_zimni_PVano
VFI-NEVýtvarné techniky – figuraen2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 244rocnik_zimni_PVano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2Povinně volitelnýklC1 - 264rocnik_zimni_PVano
VK2-NEVýtvarné techniky – kresba 2en2Povinně volitelnýklC1 - 264rocnik_zimni_PVano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
AT5Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ IIcs14Povinně volitelnýklA - 1044rocnik_zimni_atelierano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BP1Bakalářský projekt A1cs30Povinně volitelnýA - 288ano
BP2Bakalářský projekt A2cs30Povinně volitelnýA - 288ano
BP3Bakalářský projekt A3cs30Povinně volitelnýA - 288ne
BP5Bakalářský projekt A5cs30Povinně volitelnýA - 312ano
BP7Bakalářský projekt A7cs30Povinně volitelnýA - 312ano
BP8Bakalářský projekt A8cs30Povinně volitelnýA - 312ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
1_rocnik_letni_jazyky nekontroluje se 1
3rocnik_Bc_ PV_ LS nekontroluje se 1 AAP-K, ARB-K, DAK-T, DEM-K, XPR-NE, XPR-N, GRT-NE, HLS-KE, NS4-K, OA1-N, PMA-T, SPA-K, VST-K, VFI-N, VK2-N, ZAA-TE
4rocnik_zimni_PV 2 kr - 6 kr nekontroluje se ARB-KE (2 kr), ARB-K (2 kr), XX1-T (2 kr), DEM-K (2 kr), DTA-N (2 kr), GRT-N (2 kr), GRT-NE (2 kr), IA1-T (2 kr), KTA-T (2 kr), KOA-T (2 kr), UT1-T (2 kr), NS5-K (1 kr), OA1-N (2 kr), PMA-T (2 kr), RPS-KE (2 kr), RIO-K (2 kr), RIO-KE (2 kr), ROS-T (2 kr), SAP-K (2 kr), SCE-K (2 kr), SE1-K (2 kr), TEM-T (3 kr), UMR-K (2 kr), ULA-T (2 kr), PAD-N (2 kr), VST-K (2 kr), VFI-N (2 kr), VFI-NE (2 kr), VK2-N (2 kr), VK2-NE (2 kr), ZAA-TE (2 kr)