Detail předmětu

Synergie stavebních materiálů

FAST-DB63Ak. rok: 2022/2023

Předmět nabízí pokročilejší partie ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Prezentace jsou založeny na posledních výsledcích výzkumu a vhodně ilustrovány ukázkami z časopiseckých publikací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Prerekvizity

Základní znalosti z termodynamiky, akustiky a materiálového inženýrství.

Osnovy výuky

I.Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů

1.Tepelné vlastnosti stavebních materiálů
2.Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech
3.Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích
4.Zobecněný Glaserův kondenzační model
5.Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí

II. Pokročilé statě ze stavební akustiky

6.Akustické vlastnosti stavebních materiálů
7.Moderní metody měření doby dozvuku (MLS)
8.Návrhy akustických bariér metodou Fresnela
9.Akustická specifika divadel a koncertních sálů

III Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů

10.Vnitřní morfologie stavebních látek
11.Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu
12.Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu
13.Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi

Učební cíle

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I.Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů 1.Tepelné vlastnosti stavebních materiálů 2.Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech 3.Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích 4.Zobecněný Glaserův kondenzační model 5.Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí II. Pokročilé statě ze stavební akustiky 6.Akustické vlastnosti stavebních materiálů 7.Moderní metody měření doby dozvuku (MLS) 8.Návrhy akustických bariér metodou Fresnela 9.Akustická specifika divadel a koncertních sálů III Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů 10.Vnitřní morfologie stavebních látek 11.Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu 12.Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu 13.Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi